„Ir aš mažas buvau”

Projektas finansuotas (5000 Lt) Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo. 2012 m. liepos mėn. 05 d. surengta XX a. pirmos pusės Lietuvos vaikų auginimo priemonių ir auklėjimo tradicijų paroda. Parodoje „Ir aš mažas buvau“ pirmą kartą parodytas ne tik materialinis, bet ir dvasinis liaudies pedagogikos paveldas, o muziejaus parodų salėje įkurtame žaidimų kampelyje lankytojams vaikams sudarytos sąlygos pažaisti su senųjų žaislų kopijomis.


Daugiau

Audros pažeisto miško Lietuvos liaudies buities muziejuje atkūrimas

Projektas vykdomas gavus paramą iš Europos Sąjungos (21 852 Lt ) pagal LKK 2007 – 2013 m. priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ 1 veiklą „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės“.


Daugiau

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Lietuvos liaudies buities muziejuje

Projektas finansuojamas (18 000 Lt) LR kultūros ministerijos Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programos.


Daugiau

Parodos „Mūsų jaunystės technika” katalogas su CD

Projektas finansuojamas (15 000 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo. Vykdomo projekto tikslas – parengti ir išleisti 70 psl. LLBM surengtos parodos „Mūsų jaunystės technika katalogą” su CD 500 egz. tiražu.


Daugiau

Pažink senąjį Lietuvos miestelį

Projektas finansuojamas (11 600 Lt ) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos“ programą.


Daugiau