Algirdo Šalkausko stebuklai iš medžio


Virtualioje parodoje pristatomi Lietuvos liaudies buities muziejaus medžio restauratoriaus Algirdo Šalkausko darbai. Muziejuje jis dirba nuo 1976 m., kuomet baigė Kauno taikomosios dailės technikumą. Tai - pirma ir vienintelė jo darbovietė. Labai svarbu, jog čia dera ir širdžiai mielas darbas, ir kūryba, ir pomėgis. Ši dermė ne tik leidžia padovanoti naują gyvenimą muziejaus eksponatams, bet ir įkvepia sukurti nuostabius medžio kūrinius.
A. Šalkauskas drožia antkapinius paminklus, kryžius, koplytėles, dekoratyvines skulptūras. Kaip teigia kryždirbystės tyrinėtoja Alė Počiulpaitė, A. Šalkausko kūryboje įvairūs paminklai yra itin reikšmingi. Savo paminklų struktūrą autorius grindžia tradicinėmis formomis, tačiau savitai jas interpretuoja, papildo savo fantazija. Skulptūrėlėms būdinga stilizacija.
Įspūdingi ir A. Šalkausko mažesni darbai - dekoratyviniai drožiniai, įvairūs suvenyrai, skulptūrėlės, puošti simboliniais ornamentų motyvais.  

 

 

Koplytėlė. Skulptūros kopija. LBM 2979.
 
Koplytstulpis. LBM P 4695. Prieš ir po restauravimo. 2003 m.
 
Trobesių puošybos elementai. LBM 35137 ir LBM 35129.
 
Vestuvinis ragas. Kopija. LBM ep 287.
 
Žaislas. Kopija. LBM P 6493.

Kryžius su Nukryžiuotoju. LBM 3022. Prieš ir po restauravimo. 2010 m.
 
Šv. Jonas Nepomukas. Po restauravimo. LBM P 2471.
 
Angelas. Po restauravimo. LBM P 2468.
 
Nukryžiuotasis. Po restauravimo. LBM P 2469.
 
Jėzus Nazarietis. Po restauravimo. LBM P 2470.
 
Kryžius ant Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros sienos. 1987 m.
 
Kryžius tremtiniams Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros šventoriuje. 1989 m.
 
Stogastulpis. Pašekščių k., Molėtų r. 1988 m.
 
Kryžius Rumšiškių miestelio ir jo apylinkių gyventojų, ištremtų bei išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui. Rumšiškės, Kaišiadorių r. 1990 m.
 
Stogastulpis Kruonio apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimui. Kruonis, Kaišiadorių r. 1990 m.
 
Kryžius žuvusiems partizanams. Kruonis (Gojaus šilelis), Kaišiadorių r. 1990 m.
 
Stogastulpis. Rašytojo I. Kralikausko tėviškė. Kareivonių k., Kietaviškių sen., Kaišiadorių r. 1993 m.
 
Stogastulpis žuvusiems parapijiečiams. Kietaviškės, Kaišiadorių r. 1998 m.
 
Kryžius. Kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinė. Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. 2000 m.
 
Parapijos kryžius Žiežmariuose. Kaišiadorių r. 2001 m.
 
Stogastulpis. Salakas, Zarasų r. 2003 m.
 
Kryžius Žaslių geležinkelio stotyje, Kaišiadorių r. 2004 m.
 
Stogastulpis su Šv. Jurgio skulptūrine kompozicija. Žasliai, Kaišiadorių r. 2004 m.
 
Kryžius. Guronys, Kaišiadorių r.
 
Stogastulpis. Rumšiškės (prie bažnyčios). 2009 m.
 
Stogastulpio Rumšiškėse fragmentas. Jėzus Nazarietis.
 
Stogastulpio Rumšiškėse fragmentas. Marija Sopulingoji.
 
Stogastulpio Rumšiškėse fragmentas. Šv. Izidorius.
 
Stogastulpio Rumšiškėse fragmentas. Šv. Mykolas.
 
Rūpintojėlis.
 
Rūpintojėlis.
 
Šv. Antanas (Senasis).
 
Altorius. Kalvių bažnyčia, Kaišiadorių r. 2003 m.
 
Pultas (ambona). Kalvių bažnyčia, Kaišiadorių r. 2003 m.
 
Koplytėlė prie medžio. Šv. Juozapas. 2006 m.
 
Pultas (ambona). Rumšiškių bažnyčia, Kaišiadorių r. 2006 m.
 
Velykinė žvakidė. Rumšiškių bažnyčia, Kaišiadorių r. 2006 m.
 
Koplytėlė prie medžio. Šv. Mykolas. 2009 m.
 
Koplytėlė prie medžio. Šv. Agota.
 
Koplytėlė prie medžio. Jėzus Nazarietis.
 
Koplytėlė prie medžio. Šv. Rita. 2011 m.
 
Rūpintojėlis. 2011 m.
 
Koplytėlė prie medžio. Šv. Zenonas.
 
Skulptūrėlė. 2007 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2005 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2005 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2005 m.
 
Dekoratyvinis drožinys.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2005 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2008 m.
 
Dekoratyvinis drožinys.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2010 m.
 
Žaislas.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2011 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2011 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2011 m.
 
Dekoratyvinis drožinys. 2011 m.
 
Skulptūrėlė. 2012 m.
 
Rankšluostinė. 2012 m.
 
Skulptūrėlė. 2012 m.
 
Parodą parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkė Inga Levickaitė
Nuotraukos iš A. Šalkausko albumo