Dzūkiškos lovatiesės


Tautinės savimonės sklaida per Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo pažinimą leidžia mums, lietuviams, save išskirti plačiame pasaulio kontekste kaip unikalų, autentišką vienetą. Viena iš tokių materialinio paveldo vertybių yra lietuvių etnografinė tekstilė, svarbi ne tik savo grožiu ir naudojimo galimybėmis interjere, bet ir išliekamąja verte. Audinių ornamentika yra savita kiekviename Lietuvos regione, tačiau Dzūkijos lovatiesės išsiskiria ne tik spalvų įvairove, bet ir savitais raštų elementais bei jų išdėstymo dėsningumais, audėjų meniniais sugebėjimais ir nagingumu. Šiame Lietuvos regione naminės tekstilės gamyba išliko ilgiausiai.
Lovatiesės, priklausomai nuo laikotarpio, audimo žaliavų ar vietos tradicijų vadintos paklotėmis, divonais, rečiau kapomis. Jų audimui naudoti siūlai, pagaminti iš ūkyje užaugintos žaliavos: linų, naminės avių vilnos, kanapių. Medvilniniai siūlai naudoti rečiau. Prasčiausios lovatiesės – apmestos storais lininiais ar kanapiniais siūlais ir ataustos skudurų juostomis. Austos drobinio, ruoželinio, pluoštinio pynimo, rinktinės (parinktės paklodės, parinkciniai divonai) ir kaišytinės lovatiesės. Greta dvispalvių austos lovatiesės, kuriose derinama labai daug spalvų. Dvispalvės lovatiesės dažniausiai audžiamos pluoštiniu pynimu (dimais) ar rinktinės, daugiaspalvės – drobiniu, ruoželiniu, pluoštiniu pynimu ar kaišytos. Spalvingumu išsiskiria languotos ruoželinio bei pluoštinio pynimo ir smulkias ornamentais austos pluoštinio pynimo lovatiesės. Labai ryškios skersadryžės (sumuštinės) dzūkų lovatiesės, kur tamsiame fone vienodais tarpais išdėstyti įvairiaspalviais siūlais ataustų juostų deriniai. Greta austinių lovatiesių XX a. 3-4 dešimt. plinta nertos vašeliu bei rišto ir siuvinėto tinklo lovatiesės.
Lietuvos liaudies buities muziejaus fonduose saugoma 145 šio regiono lovatiesių ir joms skirtų audinių.


Lovatiesė. 1921 m. Alytaus r. Peršėkininkų k. Medvilniniai, lininiai, vilnoniai siūlai. Rinktinė. 172x142. Audė M. Stolynaitė. LBM 23
 
Lovatiesė. 1900 m. Alytaus r. Varnagirių k. Lininiai ir vilnoniai siūlai. Kaišytinė drobinio pynimo pagrindu. 188x102. LBM 25
 
Audinys lovatiesei. XX a. pr. Alytaus r. Meškasalio k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Pluoštinis pynimas, keturnytis, 4 dalių. 350x53. LBM 7235
 
Lovatiesė. XX a. 3 deš. Alytaus r. Peršėkininkų k. Medvilniniai, lininiai, vilnoniai siūlai. Rinktinė. 190x144. Audė M. Stolynaitė. LBM 22
 
Lovatiesė. 1924 m. Lazdijų r. Seirijai. Lininiai ir vilnoniai siūlai. Rišta, siuvinėta. 210x146. LBM 35370
 
Lovatiesė. 1929 m. Lazdijų r. Mėčionių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Rinktinė. 200x150. LBM 1910
 
Lovatiesė. XX a. 3deš. Lazdijų r. Bagdononių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Pluoštinis keturnytis keturių dalių pynimas. 175x137. LBM 1940
 
Lovatiesė, divonas. XX a. 4 deš. Lazdijų r. Buciniškės k. Medvilniniai siūlai. Pluoštinis keturnytis keturių dalių pynimas. 179x134. Audė B. Mikelioniūtė. LBM 34439
 
Audinys lovatiesei, paklodei. 1967 m. Varėnos r. Margionių k. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai. Pluoštinis keturnytis dviejų dalių pynimas. 860x70. Audė O. Bakanauskienė. LBM 39833
 
Lovatiesė. XX a. I p. Varėnos r. Barčių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Drobinis pynimas. 163x134. Audė P. Plokštienė. LBM 500
 
Lovatiesė. XIX a. pb. Varėnos r. Daržininkų k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Rombinis ruoželinis pynimas. 164x150. Audė Vereckienė. LBM 8
 
Lovatiesė. XX a. I p. Varėnos r. Ūtos k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Laužytasis ruoželinis pynimas. 205x144. LBM 12888
 
Lovatiesė, paklodė. Varėnos r. Lynežerio k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Sustiprintasis ruoželinis pynimas. 171x145. LBM 15741
 
Lovatiesė, paklodė. 1900 m. Varėnos r. Jakėnų k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Pluoštinis keturnytis dviejų dalių pynimas. 220x140. Audė E. Vaškelienė. LBM 23788
 
Lovatiesė. 1934 m. Varėnos r. Medvilniniai, lininiai, vilnoniai siūlai. Rinktinė. 196x138. LBM 10592
 
Audinys lovatiesei. XX a. I p. Varėnos r. Senųjų Naniškių k. Lininiai siūlai. Pluoštinis keturnytis keturių dalių pynimas. 434x72. LBM 3491
 
Lovatiesė, paklodė. XX a. 1-4 deš. Varėnos r. Jakėnų k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Rombinis ruoželinis pynimas. 200x140. Audė E. Vaškelienė. LBM 23787
 
Lovatesė. 1939 m. Varėnos r. Lininiai (pakuliniai) siūlai, skudurų juostos. Elementarusis ruoželinis ½ pynimas. 195x132 Audė M. Radžiuvienė. LBM 2535
 
Lovatesė. XX a. 4 deš. Varėnos r. Kapiniškių k. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai. Pluoštinis keturnytis keturių dalių pynimas. 202x138. Audė M. Krušienė. LBM 46411
 
Lovatiesė. 1926 m. Varėnos r. Dubičių k. Lininiai ir kanapiniai siūlai. Ataudų ripsinis pynimas. Priaustinė. 160x140. Audė O. Raginienė. LBM 483
 
Audinys lovatiesei, marškai. XX a. I p. Trakų r. Lieponių k. Kanapiniai siūlai. Rombinis ruoželinis pynimas. 1000x70. LBM 26625
 
Lovatiesė. XX a. I p. Trakų r. Tiltų k. Lininiai (pakuliniai ) siūlai. Rombinis ruoželinis pynimas. 180x140. LBM 2530
 
Lovatiesė. XX a. pr. Trakų r. Vaikštenių k. Medvilniniai, lininiai, vilnoniai siūlai. Pluoštinis keturnytis dviejų dalių pynimas. 170x144. LBM 893
 
Lovatiesė. 1933 m. Trakų r. Paukšteliškės k. Medvilniniai, lininiai, vilnoniai siūlai. Pluoštinis keturnytis dviejų dalių pynimas. 185x144. Audė A.Vaitkevičiūtė. LBM 1340
 
Lovatiesė. XX a. 4 deš. Šalčininkų r. Padvarių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Sustiprintasis ruoželinis 2/2 pynimas. 193x148. LBM 12473
 
Lovatiesė. XX a. I p. Šalčininkų r. Maciučių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Pluoštinis keturnytis dviejų dalių pynimas. 205x156. LBM 12419
 
Lovatiesė. XX a. I p. Šalčininkų r. Padvarionių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Sustiprintasis ruoželinis 2/2 pynimas. 200x148. LBM 12472
 
Lovatiesė. XX a. 3 deš. Šalčininkų r. Dieveniškių k. Lininiai (pakuliniai) siūlai. Sumuštinė, priaustinė. 175x135. Audė O. Gaidienė. LBM 12565
 
 
Parodos autorė Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresnioji muziejininkė Erika Nenartavičiūtė
Dailininkė Jūratė Mačiūtė
Fotografas Rimgaudas Žaltauskas
Maketas vyresniosios muziejininkės Ingos Levickaitės