ALBINO ŠILEIKOS PRIEVERPSČIŲ PARODA

Albinas Šileika gim. 1973-01-17, Vilniuje, gyvena Utenoje, su žmona Inga augina du vaikus, sūnų ir dukrą. Išsilavinimas –profesinis, mokėsi Prienų r., Jiezno mokykloje, Vilniaus m. mokykloje (tuometiniai vaikų globos namai). Vilniuje besimokydamas „Ąžuolo“ fabrike įgijo staliaus specialybę. Mokėsi Balbieriškio ŽŪM ir įgijo žemės ūkio mašinų technologo specialybę, tarnavo atkuriamojoje Lietuvos kariuomenėje-pasienyje, mokėsi Vilniuje Policijos Akademijoje. Šiuo metu jau 20 metų dirba Utenos apskr. VPK policininku. Yra Utenos rajono tautodailininkas – klubo „Svirnas” narys.


Daugiau

Paroda „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ Agluonėnuose

Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijoje, įrengtoje skirtingų Lietuvos etnografinių regionų gyvenamuosiuose namuose, lankytojai mato krosnis, duonkubilius, duonlovius, ližes, klėtyse – sėtuves, pintines, maišus, klojimuose – dalgius, dalgeles, grėblius kaip tų namų apyvokos reikmenis ir jų interjero dalis. Ši paroda suteikia galimybę juos visus parodyti vienoje vietoje atskleidžiant ir paaiškinant jų paskirtis. Tai – vientisas pasakojimas apie „duonos kelią“. Eksponatai, informaciniai stendai su nuotraukomis ir anotacijomis susieja materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą.


Daugiau

Lietuvos liaudies buities muziejuje pristatyta dievdirbystės paroda

Lietuvos liaudies buities muziejaus bažnyčioje gegužės 29-ąją dieną bendruomenė susirinko į parodos „Dievdirvių skulptūrėlės iš senųjų koplytėlių ir koplytstulpių“ atidarymą. Parodos sumanytoja – vyresnioji muziejininkė Nijolė Andrejevienė pristatė parodą, kurioje eksponuojamos senųjų dievdirbių skulptūrėlės iš Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkinio, kuriame yra 178 eksponatai. Jos datuojamos XIX a. pabaiga ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Seniausia rinkinio skulptūrėlė – Pieta, atvežta iš Viekšnių apylinkių (Akmenės r.), išdrožta 1888 metais.


Daugiau