Gandrinių šventė

GUNDRAS VARLINĖJA, STARKUS KIEMINĖJA, O BUSILAS KĄ? GA GA GA

Sakoma, kad gandras pavasarį ne tik kielę ant savo uodegos parneša, bet ir vaikelius neša, todėl visus gandro jau atneštus vaikelius, vaikelių tėvelius ir senelius kovo 27-ąją, sekmadienį, kviečiame į Gandrinių šventę ir Teatro dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse.

Kovo 27-ąją nuo 12 iki 15 val. Aukštaitijos regione, Pakapių ir Mičiūnų sodybose, kleketuosim, gagensim ir starkuosim taip, kad lizde aukštai ir gandras atsilieptų!

Bus žaidimų, dainų, vaidinimų, arbatos ir net gandro bandelių! Nepasididžiuokit ir atvažiuokit!

Juolab, kad kovo 27-oji – paskutinis mėnesio sekmadienis, ir muziejaus lankymas nemokamas.

 

GUNDRO KIEMAS – Mičiūnai

            „Kas čia kvepia? Gundro bandelės kepaJei mįslės atsakymą gausi – bandelių ragausi“. Gaspadinos vaišina arbata ir gandro bandelėmis.

            „Ilgom kojom, plačiais sparnais. Senoviškų kaimo žaidimų mokina pats gaspadorius.

            „Bičiulystė gundro kiemi“. Kas yra bičiulis? Kaip tapti geru bičiuliu? Apie bitininkystę pasakoja tikras bičiulis.

            Sakmė „Gandro išvaizdos ypatumai“ klėties teatre. Kišk snapą klėtin ir pamatysi, kodėl gandras ne visas baltas.

STARKAUS KIEMAS – Pakapiai

„Nepapeikiam mes starkelio, šio sodžiaus mandro paukštelio“, – porina Pakapių gryčios gaspadina ir kviečia:

starkauti,

verstis kūlio,

mesti batą per kraigą,

            ieškoti starkaus ir skaičiuoti paukščius,

išbandyti etnoviktoriną ir dirbtuvėles „Sukurk Starkų žiponuotą!“.

Pats starkus kviečia dainuoti ir ratelius eiti – Starkai, Jonai, gagagonai!.

Rimgaudo Žaltausko nuotr.

27 kovo @ 12:00
12:00 — 15:00 (3h)

Lietuvos liaudies buities muziejus, Mičiūnų sodyba, Pakapiai

Lietuvos liaudies buities muziejus