ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE

Pareigos Vardas/Pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis muziejininkas Ramūnas Bučas +370 658 78456 ramunas.bucas@lemu.lt

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Lietuvos etnografijos muziejaus darbuotojai ar asmenys kuriuos sieja, ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie Lietuvos etnografijos muziejaus:

  • Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką
  • Administracinį nusižengimą
  • Neteisėtą ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą
  • Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą
  • Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą
  • Grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Lietuvos etnografijos muziejumi

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimų nagrinėjimo laikas trunka iki 10 darbo dienų.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Lietuvos etnografijos muziejuje, prašome skambinti Vyresniajam muziejininkui, atsakingam už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą, Ramūnui Bučui, telefonu: +370 658 78456

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI