Remiantis Lietuvos liaudies buities muziejaus gidų atestavimo tvarkos aprašo III dalies 18 punktu leidimai, išduoti 2018 m., 2022 m. laikomi nebegaliojančiais, vietoj jų bus išduoti nauji leidimai šiomis sąlygomis: pateikus prašymus direktoriaus įsakymu patvirtina forma (žr. Priedas Nr. 2.) el. paštu arba paštu, sumokėjus nustatytą mokestį pavedimu (10 EUR), pateikus nuotraukas (4×3 cm  2 egz.) komisijai.

Remiantis Lietuvos liaudies buities muziejaus gidų atestavimo tvarkos aprašo II dalies 6 punktu, nutarta surengti mokymus gidams, iki šiol neturėjusiems leidimų, pateikus prašymus direktoriaus įsakymu patvirtina forma (žr. Priedas Nr. 1). Mokymai rengiami gavus ne mažiau kaip 5 prašymus.

Pateikus prašymus direktoriaus įsakymu patvirtinta forma el. paštu arba paštu, sumokėjus nustatytą mokestį pavedimu (60 EUR), pateikus komisijai nuotraukas (4×3 cm  2 egz.), pateikiama informacinė medžiaga ir rekomenduojamos literatūros sąrašas bei skiriamas laikas pasiruošti parodomajai ekskursijai.

Ruošdamasis parodomajai ekskursijai, gidas turi teisę pateikti raštu Atestavimo komisijai klausimus (ne daugiau kaip 5).

Parodomąją ekskursiją pakaitomis, lietuvių kalba veda gidai, norintys gauti leidimus, per visą muziejaus ekspoziciją. Komisijos nariai arba jos įgalioti muziejininkai papildydami atsako į klausimus.

Komisija, remdamasi Lietuvos liaudies buities muziejaus gidų atestavimo tvarkos aprašo III dalies 20 punktu, patikrins kiekvieno gido vedamą ekskursiją vasaros sezono metu (panaudojant įrašymą). Išsamesnė informacija tel. 8 670 91471, 8 618 02516.

Gidų atestavimo tikslas – užtikrinti, kad muziejuje teikiamos gidų paslaugos būtų kokybiškos. Užpildytas prašymų formas siųsti el. p.: info@llbm.lt arba paštu adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., LT- 56335. Mokymų atestacijos rengiamos, kai gaunama ne mažiau kaip 20 prašymų. Esant poreikiui, mokymai gali būti rengiami dažniau, apie tai informuojant gidus jų prašymuose nurodytais kontaktais. Išsamiau apie gidų atestavimą skaitykite: LLBM gidų atestavimo tvarkos aprašas.

  • Gidų mokymo paslaugos kaina – 60 EUR vienam asmeniui.
  • Leidimo atnaujinimo paslaugos kaina – 10 EUR.

Mokestį už paslaugas galima atlikti bankiniu pavedimu. Sąskaitos Nr. LT 747 3000 1000 222 9239.