ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE

Pareigos Vardas/Pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis muziejininkas Ramūnas Bučas 8 658 78456 ramunas.bucas@lemu.lt

PATVIRTINTA

Lietuvos liaudies buities

muziejaus direktoriaus

2023-04-      įsakymu Nr. V-

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE Į PAREIGAS SKIRIAMUS AR TEIKIAMUS ASMENIS, SĄRAŠAS

 
Eil. Nr. Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Administracija Direktoriaus pavaduotojas vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
2. Administracija Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
3. Administracija Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
4. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius Vyriausiasis finansininkas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
5. Rinkodaros skyrius Rinkodaros skyriaus vedėjas kultūros projektų vadovas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
6. Lankytojų aptarnavimo skyrius Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
7. Parodų ir ekspozicijų skyrius Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
8. Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyrius Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas -architektas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
9. Ūkio valdymo skyrius Ūkio valdymo skyriaus vedėjas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
10. Kultūrinio kraštovaizdžio skyrius Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
11. Apsaugos skyrius Apsaugos viršininkas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
12. Restauravimo skyrius Restauravimo skyriaus vedėjas-restauratorius Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
13. Rinkinių skyrius Rinkinių skyriaus vedėjas vyresnysis muziejininkas eksponatų apskaitai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
14. Ekspozicijų priežiūros skyrius Ekspozicijų priežiūros skyriaus vedėjas -vyresnysis fondų ir ekspozicijų saugotojas Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
  _____________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos liaudies buities muziejaus
direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d.
įsakymu Nr. V-57