ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE

Pareigos Vardas/Pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis muziejininkas Ramūnas Bučas +370 658 78456 ramunas.bucas@lemu.lt

LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE Į PAREIGAS SKIRIAMUS AR TEIKIAMUS ASMENIS, SĄRAŠAS

 
Eil. Nr. Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Administracija Direktoriaus pavaduotojas vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
2. Administracija Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
3. Administracija Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
4. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius Vyriausiasis finansininkas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
5. Rinkodaros skyrius Rinkodaros skyriaus vedėjas kultūros projektų vadovas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
6. Lankytojų aptarnavimo skyrius Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
7. Parodų ir ekspozicijų skyrius Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
8. Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyrius Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas -architektas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
9. Ūkio valdymo skyrius Ūkio valdymo skyriaus vedėjas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
10. Kultūrinio kraštovaizdžio skyrius Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
11. Apsaugos skyrius Apsaugos viršininkas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
12. Restauravimo skyrius Restauravimo skyriaus vedėjas-restauratorius Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
13. Rinkinių skyrius Rinkinių skyriaus vedėjas vyresnysis muziejininkas eksponatų apskaitai Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
14. Ekspozicijų priežiūros skyrius Ekspozicijų priežiūros skyriaus vedėjas -vyresnysis fondų ir ekspozicijų saugotojas Lietuvos etnografijos muziejaus direktorius
_____________________________