Ar norite patirti bent kruopelę jausmo, kurį tekdavo išgyventi jaunuoliui, sumedžiotam tarnybai į caro kariuomenę ketvirčiui amžiaus? Kviečiame į autentišką XVIII a. trobą, menančią žiaurius baudžiavos ir rekrūtų gaudymo laikus. Rekrūtų gaudymas tikrai buvo panašus į medžioklę. Įsivaizduokite balanos gadynės laikmetį – nėra elektros, radijo, televizijos, telefono, interneto, elektroninio pašto. Vienintelė kaimui prieinama medija – gandai ir panašiu atstumu sklindantys parapijos bažnyčios varpo garsai, kviečiantys pamaldoms, išlydintys į paskutinę kelionę, pranešantys apie gaisrus ar kitokias bendruomenei gresiančias nelaimes.

,,Sugavo jauną žmogų, atidavė į rekrūtus – ir tas jau dingo lyg jūros bangose […] apie jį nei žinios, nei gando nėra. Paštos buvo retos, ir jų kaimo žmonės nepasigaudavo, niekas nei siuntė, nei gavo laiškų. […] Su liūdesiu reikėtų paminėti, kad vaitams ir staršinams nebuvo rūpesčio surasti žmonių, kurie gaudytų rekrūtus, rištų ir rakintų į geležinius pančius. Tam nepritrūkdavo savanorių ir mėgėjų. […] Kas nematė įsikūnijusios piktybės, galėjo ją pamatyti gaudančiuose rekrūtus žmonėse.”  Sugautuosius surakindavo geležiniais pančiais arba dviem suvožiamomis kaladėmis, kuriose iškapotos skylės kojoms. Nelaiminguosius saugodavo vienoje iš gaudytojų trobų iki tolimesnio pristatymo apie du mėnesius. ,,Per tą laiką kaimiškiai turėjo padieniui valgydinti ir daboti, kad nepabėgtų“. (Mikalojus Katkus, ,,Balanos Gadynė“)

Jūs pakliūsite kaip tik į tokią trobą! Anuomet surakintieji, besistengdami išsilaisvinti, dažniausiai išgirsdavo ratų girgždėjimą. Tai buvo ženklas, kad atvyksta pastotė – vežimas išgabenimui į Kauną ir pristatymui tarnybai caro kariuomenėje. Įsivaizduokite, kad toks likimas ištiko Jus ir dabar jis – Jūsų pačių rankose. Jei vienas paspruktų, vietoj jo išgabentų bet kurį kitą. Veikdami drauge, pabandykite tai padaryti per 1 valandą!

Užsakymai priimami – tik iš anksto tel. 8 687 67237.
Paslauga rekomenduojama vaikams nuo 10 m. ir suaugusiems.
Paslauga vedama gegužės–rugsėjo mėn. Kartenos sodyboje, Žemaitijos sektoriuje.
Paslaugos trukmė – 1 val.
Paslaugos kaina:

  • grupei iki 7 asm. – 30 EUR + įėjimo bilietai;
  • už kiekvieną papildomą grupės narį – 8 EUR + įėjimo bilietas.