Lietuvos etnografijos muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Informacija apie Lietuvos etnografijos muziejaus darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir įstaigų interneto svetainėms aprašu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str. 6 punktu.

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv. 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv.
1. Direktorius 1 4094
2. Direktoriaus pavaduotojas 3 2521
3. Skyriaus vedėjas 11 2199
4. Specialistas 48 1441
5. Kvalifikuotas darbininkas 45 1239
6. Darbininkas 23 1021
Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 3631 4026 4011 4884
2. Direktoriaus pavaduotojas 3 3 3 3 2632 2720 2580 3019
3. Skyriaus vedėjas 11 11 11 11 2165 2373 2211 2563
4. Specialistas 48 48 48 48 1287 1442 1462 1736
5. Kvalifikuotas darbininkas 29 45 45 45 1232 975 1193 1420
6. Darbininkas 23 23 23 23 883 907 914 1008
Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 3109 3280 3275 3489
2. Direktoriaus pavaduotojas 2,5 3 3 3 1714 2043 2081 2188
3. Skyriaus vedėjas 10 11 11 11 1418 1695 1513 1761
4. Specialistas 50 45 47 46 1074 1177 1174 1290
5. Kvalifikuotas darbininkas 43,5 50 58 41 1020 989 1022 1054
6. Darbininkas 24 24 25 29 760 776 750 759
Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 2956 2964 2851 3282
2. Direktoriaus pavaduotojas 1,5 2 2,5 3 1284 1674 1744 1959
3. Skyriaus vedėjas 8 8 10 11 1095 1300 1245 1376
4. Specialistas 46 46 50 45 911 1100 1105 1296
5. Kvalifikuotas darbininkas 48,25 48,25 43,25 31 717 850 900 1030
6. Darbininkas 25,75 25,75 24 22 662 700 657 723