Lietuvos etnografijos muziejuje saugomi didžiausi Lietuvos etnografijos paveldo rinkiniai. Kai kurių čia saugomų objektų, ypač iš gausios medinės architektūros kolekcijos (numo, dūminių gryčių, diendaržinio tvarto, milo vėlyklos, aliejinės), jau niekur kitur negalima pamatyti. Dėl sovietmečiu vykdytos kolektyvizacijos ir melioracijos, neigiamo aplinkos poveikio, o taip pat valstybei nepajėgiant apsaugoti etnografijos paveldo in situ, daugeliui pastatų ar daiktų patekimas į muziejų buvo vienintelė galimybė išlikti.

Muziejus renka etnografinę vertę turinčius daiktus ir pastatus – pačius būdingiausius, tapusius tautos savastimi. Jame saugomi 153 nekilnojami eksponatai (liaudies architektūros ir technikos objektai, mažoji architektūra), iš kurių tik keletas yra kopijos. 2018 m. saugyklose ir ekspozicijose saugoti 92738 kilnojami eksponatai. Jie suskirstyti temomis: žemės ūkio inventorius, baldai, namų apyvokos ir kiti buities daiktai, miestelio prekės, apranga, tekstilė, amatininkų darbo įrankiai, transporto priemonės, dailės objektai, spaudiniai, dokumentai, mokymosi reikmenys, žaislai ir kt.

  • Muziejus kasmet įgyja virš 500 naujų eksponatų.
  • Ekspozicijose lankytojams rodoma 10 procentų iš fonduose saugomų eksponatų.

Muziejaus rinkiniai
Eksponato byla
Restauravimas