Lankytojams Kaina
Kai interjero ekspozicijos yra atidarytos 10 EUR
Lankytojams Kaina
Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas 5 EUR
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5 EUR
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis 5 EUR
nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams 5 EUR
asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) 5 EUR
nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams 5 EUR
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos 5 EUR
pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams 5 EUR
socialiai remtiniems asmenims (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą):

 • kai interjero ekspozicijos yra atidarytos
 • kai interjero ekspozicijos yra uždarytos
 

4 EUR

2 EUR

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;
 • asmenims su negalia ir juos lydintiems asmeniniams asistentams bei kitiems lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;
 • visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;
 • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;
 • visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
 • muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;
 • vienas suaugusiųjų grupės (ne mažiau 10 ir ne daugiau 20 asmenų) asmuo. Moksleivių grupės (ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 11 moksleivių) vadovas;
 • autobuso vairuotojas, atvežęs grupę lankytojų;
 • šeimos kortelės turėtojai1.
1 Nuolaida netaikoma muziejaus ar kitų įstaigų organizuojamų renginių metu.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

 • Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu nustatoma direktoriaus įsakymu.
Lankytojams Kaina
lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų) 30 EUR + lankytojo bilietai
įvažiavimas nemokamas asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo arba 0-25% darbingumo lygis ir juos lydintiems asmenims2
15 EUR + lengvatinis lankytojo bilietas (5 EUR) asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis2
mikroautobusu (nuo 8 iki 16 vietų) 40 EUR + lankytojo bilietai
autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) 50 EUR + lankytojo bilietai
motociklu, mopedu, motoroleriu 20 EUR + lankytojo bilietai

Muziejus pasilieka teisę:

 • neleisti lankytojams įvažiuoti į muziejaus teritoriją švenčių ir renginių metu;
 • leisti nemokamai įvažiuoti į muziejaus teritoriją asmenims išskirtiniu atveju atsižvelgiant į sveikatos būklę.

22015-08-31 LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“.

Lankytojams Kaina
lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų), motociklu, mopedu, motoroleriu 5 EUR + lankytojo bilietai.

Šaltojo sezono metu arba esant blogoms oro sąlygoms įvažiavimas į muziejaus teritoriją nemokamas

mikroautobusu, limuzinu (nuo 8 iki 16 vietų) 10 EUR + lankytojo bilietai
autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) 20 EUR + lankytojo bilietai

Nuolaida netaikoma švenčių ir renginių metu.

Lankytojams Kaina
30 apsilankymų 30 EUR
30 apsilankymų asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos3 15 EUR
90 apsilankymų 50 EUR
300 apsilankymų (aktyvaus laisvalaikio bičiulio abonementas) 100 EUR (galioja tik valandomis, kai muziejus lankomas kaip parkas, t. y. 08.00–10.00 ir 18.00–20.00)

Metiniai muziejaus abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

3Moksleiviams, studentams, senjorams, asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis, socialiai remtiniems asmenims (pateikus lengvatą patvirtinantį dokumentą).

Lankytojams Kaina
suaugusiems 4 EUR
asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos 2 EUR

Muziejus lankomas kaip parkas, kai uždarytos interjerų ekspozicijos.

Lankytojams Kaina
suaugusiems 40 EUR + lankytojo bilietas
moksleiviams ir vaikams 20 EUR + lankytojo bilietas

Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis (trukmė iki 2 val., grupei iki 20 žmonių, tel. 8 687 67237)

Už ilgiau nei 2 val. trunkančią ekskursiją mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

Lankytojams Kaina
suaugusiems 2 EUR + lankytojo bilietas
asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos 1 EUR + lankytojo bilietas

Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis (trukmė iki 1 val., maksimalus grupės dydis iki 20 asmenų) pagal nustatytą tvarkaraštį.