Ypač karštą birželio 13 dieną Lietuvos liaudies buities muziejaus sutikimo vartuose esančioje atnaujintoje parodų salėje buvo atidaryta nauja paroda „Etnografinių lėlių kompozicijos. Darbai, papročiai ir pramogos“, suteikianti lankytojams išskirtinę galimybę pažinti lietuviškų etnografinių lėlių kompozicijų paveldą.

Didžiulėje jungtinėje parodoje buvo pristatytos Lietuvos nacionaliniame, Lietuvos dailės, Šiaulių „Aušros“, nacionaliniame M. K. Čiurlionio, Vytauto Didžiojo karo, Kauno miesto, Kretingos miesto, Ukmergės kraštotyros ir Lietuvos liaudies buities muziejuje saugomos kompozicijos, kurios supažindina su etnografinių lėlių kūryba prieškario Lietuvoje, XX a. 6–9 dešimtmečiuose ir XXI a. pradžioje. Parodoje eksponuojamos tarpukaryje etnografinių lėlių kūrėjų Honorotos Ivanauskienės ir Sofijos Moisiejievienės sukurtų lėlių nuotraukos, dvi žymios dailininkės Konstancijos Petrikaitės-Tulienės etnografinių lėlių ekspozicijos, tautodailininkų Onos Bakanauskienės, Laimos ir Petro Levickų, Jadvygos Šemetienės ir Bronislavo Žimanto darbai.

Atidaryme dalyvavo gausus būrys svečių, kitų muziejų atstovų, kolegų. Džiugu, jog apsilankė tautodailininkai L. ir P. Levickai, kurie talkino rengiant ir pačią parodą.

Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė padėkojo parodos sumanytojai, Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresniajai muziejininkei dr. Nijolei Andrejevienei, parodą kartu kūrusioms ir vizualiniais sprendimais besirūpinusioms Architektūros skyriaus architektei, parodos dailininkei Neringai Norvaišaitei ir menotyrininkei Inai Dringelytei. Labai daug kruopštaus darbo įdėjo eksponatus parodai paruošę Fondų ir restauravimo skyriaus darbuotojai – restauratorės Gražina Babkauskienė, Audronė Gogelienė, Raimonda Žukauskaitė, stalius Jonas Kandratavičius bei kiti, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos-vyriausios fondų saugotojos Dalios Šiškauskienės. Rengiant parodą sutelktai ir atsakingai dirbo didžiulė Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų komanda, todėl visiems jiems – nuoširdus ačiū.

Apie parodoje pristatomų autorių gyvenimą ir jų kūrybą susirinkusiems išsamiai ir labai jautriai papasakojo dr. N. Andrejevienė ir I. Dringelytė. Taip pat buvo parodytos ištraukos iš dokumentinio filmo apie kretingiškio lėlininko B. Žimanto darbus.

Primename, jog paroda „Etnografinių lėlių kompozicijos. Darbai, papročiai ir pramogos“ veiks iki spalio pirmos dienos, tad kviečiame apsilankyti!

Parodos rengimą rėmė Lietuvos kultūros taryba.‏

Vyresnioji muziejininkė Inga Levickaitė-Vaškevičienė