LLBM RINKINIUOSE SAUGOMO XIX A. DVARO BALDŲ KOMPLEKTO TYRIMAS IR RESTAURAVIMAS

Šiais metais Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuotas…


2018 m. Lietuvos liaudies buities muziejuje restauruota eksponatų

2018 m. LLBM konservuoti 832 eksponatai, restauruoti 135 eksponatai.