Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Informacija apie Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir įstaigų interneto svetainėms aprašu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str. 6 punktu.

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2019 m. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2019 m. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 2183 1488 2956 2964
2. Direktoriaus pavaduotojas 3 2 1,5 2 1431 1225 1284 1674
3. Skyriaus vedėjas 8 8 8 8 1129 1095 1095 1300
4. Specialistas 45 46 46 46 788 972 911 1100
5. Kvalifikuotas darbininkas 48,25 48,25 48,25 48,25 708 787 717 850
6. Darbininkas 25,75 25,75 25,75 25,75 641 700 662 700