Nuotraukoje iš kairės: Romutis Balžekas (Angelės Rūtos ir Ričardo Algimanto pusbrolis), Angelė Rūta Šlepetytė ir Ričardas Algimantas Šlepetys. 1934 m., Ukmergė. Nuotrauka iš LLBM archyvų

Žvelgdami į šią nuotrauką matome laimingus vaikus 1934 m. prie šventinio Velykų stalo Ukmergėje. Ričardo Algimanto (dešinėje) ir Angelės Rūtos Šlepečių tėvas Juozas Šlepetys (1892–1943) buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas leitenantas. Prasidėjus karui laimingas šių žmonių gyvenimas baigėsi.

Ričardas Algimantas savo laiškuose LLBM muziejininkėms pasakojo apie savo ir sesers 1944 m. pasitraukimą į Vakarus: „Liepos mėnesį vokiečių rytų frontas labai staigiai sukriko ir mudu su seseria nusprendėme pasitraukti iš Vilniaus, gal laikinai, į Žemaitiją, Vižančių kaimą, pas mamos jaunystės draugus. Mama tuo laiku buvo išvažiavusi pas tėvo seserį Ukmergėn, tai taip mes su ja išsiskyrėm iki 1963 m. Tais pačiais metais spalio mėnesį mudu su seseria išbėgom į Vokietiją.

Vokietijoje Ričardas Algimantas (g. 1928 m.) baigė lietuvių gimnaziją ir išvyko gyventi pas tėvo brolį į JAV. Dėdės šeima jį surado per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių. JAV Ričardas Algimantas baigė universitetą, gavo bakalauro, magistro laipsnius, tapo Rutgerso universiteto doktorantu. Dirbo chemijos inžinieriumi, dėstė koledže.

Angelė Rūta (g. 1926 m.), gyvendama karo pabėgėlių stovykloje, susipažino su būsimu vyru, olandu. Pasitraukę iš Vokietijos, kartu išvyko kurti gyvenimo į Nyderlandus. Baigusi verslo administravimą dirbo įmonėje tiekimo skyriaus vedėja.

Lietuvos kariuomenės karininkas Juozas Šlepetys 1941 m. birželio mėnesį suimtas ir išvežtas kalėti į lagerį Norilske, Krasnojarsko kraštą, kur 1943 m. mirė.

Taigi, visa graži lietuvių šeima buvo priversta išsisklaidyti po pasaulį ir visų likimai susiklostė skirtingai.

Išsamiau apie šią šeimą ir jos likimą skaitykite straipsnyje „Širdį man smarkiai suspaudžia…“ (Stanislavos Šlepetienės laiškai iš JAV draugei Lietuvoje).[1]

 

 

Parengė Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja Renata Banienė ir vyresnioji muziejininkė Janina Samulionytė

[1] Lietuvos muziejų rinkiniai. 2019 m. Nr. 18 https://museums.lt/wp-content/uploads/Lietuvos-muziej%C5%B3-rinkiniai-2019-18.pdf psl. 122-128.