Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas: ,,Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavelės dvaro sodybos rūmus”.