Projektas finansuotas (8000 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programą. Surengta ir kartu su Laptevų jūros tremtinių brolija bei muziejaus lankytojais iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena. Atidengtas naujas paminklas „Šeimos kančia ir viltis” (skulptorius Rimantas Zinkevičius), kurį finansavo lapteviečiai.