Gedulo ir Vilties dienos minėjimas vyks 2018 m. birželio 16 d. 12 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje. Tai yra unikalus muziejinis objektas, eksponuojantis vienintelę Europoje tremtinių jurtą bei tremties vagoną. Tokias pačias jurtas lietuviai tremtiniai statė prie Laptevų jūros.

Renginyje dalyvaus Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ nariai, kurių atstovai primins šios dienos minėjimo istorinę svarbą. Tradiciškai dalyvaus JAV Tenesio valstijos kolegijų studentai, Jakutijos tremtiniai, LSMU gimnazijos moksleiviai ir mokytojai, LR Seimo ir Vyriausybės nariai. Šiais metais bus minima 77 metų sukaktis nuo siaubingų 1941 metų birželio nakties įvykių.

Drauge su „Lapteviečių“ brolija tokio pobūdžio renginiai Lietuvos liaudies buities muziejuje organizuojami jau dvidešimt septintą kartą.

Laptevieciu_kvietimas_2018(3)-page-001

Laptevieciu_kvietimas_2018(3)-page-002