Muziejus kartu su partneriais iš Norvegijos (Buskerud Fylkeskommune) surengė intensyvius 6 dienų mokymus, kurių metu buvo apmokyti net 30 dalyvių (iš jų 7 kolegos iš Norvegijos). Juos mokė ir užsiėmimams vadovavo 6 patyrę dailidės iš Lietuvos bei 3 norvegų lektoriai. Per šią mokymų savaitę buvo pasiekti stulbinantys rezultatai: restauruota muziejaus Aukštaitijos regiono Daujėnų sodybos daržinė (atstatyta sienų geometrija bei pakelti pamatai), pagamintas realaus Dzūkijos regiono Rudaminos sodybos svirno prototipas, kuris bus naudojamas edukaciniams užsiėmimams bei iš savo vietos išjudintas Grybų svirnas, kuris ateityje papildys Aristavėlės dvaro ekspoziciją.

Dalyviai susidūrė su įvairiais iššūkiais, tačiau su jais puikiai susitvarkė. Mokymų pabaigoje visi kalbinti dalyviai pripažino, kad iš pradžių nebuvo lengva prisiderinti prie skirtingų darbo metodų, tačiau tiek lietuvių, tiek norvegų meistrai buvo suinteresuoti pasisemti kuo daugiau praktinės patirties, todėl numatyti rezultatai buvo pasiekti.

Taip pat šių mokymų metu plačioji visuomenė Salų II kaime buvo supažindinta su gerąja Norvegijos patirtimi. Lektoriai iš Norvegijos pristatė medinių namų išsaugojimo politiką jų šalyje bei pateikė praktinius pavyzdžius. Po paskaitų buvo surengta diskusija, kurios metu visi dalyviai kartu su privačių medinių namų savininkais aptarė opiausias problemas ir pasidalino vertingais patarimais.

Lietuvos liaudies buities muziejus, siekdamas puoselėti ir išsaugoti Lietuvos medinį kultūros paveldą, ir toliau planuoja organizuoti panašaus pobūdžio veiklas.