Šių metų spalio 3–5 dienomis bei spalio 9 d., vyko pakartotiniai mokymai muziejaus darbuotojams pagal projektą:  „Paslaugų teikimo metodikos asmenims su negalia sukūrimas ir taikymas muziejuje”. Šių mokymų metu patirtį kaupė muziejaus sodybų konsultantės – susipažino su darbo specifika su autizmo spektro sutrikimus turinčiais žmonėmis, reflektavo apie galimybes įtraukti lankytoją turintį sutrikimus į pažinimo procesą. Mokymų eiga, kaip ir pirmąjį kartą, rėmėsi teorija, praktiniais darbais bei refleksija.

Muziejuje svečiavosi ir paskaitas skaitė „Kauno Prano Daunio ugdymo centro“ lektorės Rasa Venckutė, Laima Buliuolienė, Eglė Darulienė, taip pat specialioji pedagogė, VšĮ „Augu kartu“ vadovė, DIR modelio ekspertė – Paulina Kuraitienė, išskirtinę paskaitą apie bendravimo ypatumus su žmonėmis turinčiais Alzheimerį bei demenciją vedė „Demecija Lietuvoje“ bendrasavininkė ir „Socialiniai meno projektai“ vadovė Ieva Petkutė.

Dėkojame už įgytas žinias ir dalinamės renginio akimirkomis.