Šių metų pavasarį įsibėgėjo Lietuvos etnografijos muziejaus vykdomas pilotinis projektas „Paslaugų teikimo metodikos asmenims su negalia sukūrimas ir taikymas muziejuje”, kurio metu vyko mokymai muziejaus darbuotojams, sukurtos ar atnaujintos pritaikytos erdvės bei ekspoziciniai sprendimai, tai pat sukurtos naujos, pritaikytos edukacinės programos žmonėms su negalia.

Projekto tikslinė grupė – asmenys su intelekto sutrikimais – Dauno sindromu, ASS, degeneraciniais demencijos sutrikimais.

Lapkričio 16 dieną prasidėjo naujai įrengtų erdvių testavimas, bei sukurtų edukacinių programų pristatymas. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: Prano Daunio ugdymo centru, socialinės terapijos namais „Akvila“, Kauno Alzheimerio klubu – norima išbandyti naujųjų erdvių pereinamumą bei aktualumą, taip pat siekiama dalintis idėja, kad mūsų muziejus yra žmogui.

Muziejuje įkurtos naujos pritaikytos erdvės:

  • Amatų dirbtuvėlės
  • Interaktyvi ekspozicija „B. Šmugelio įdomybių sankrova”
  • „Ramybės oazė”
  • Atminties erdvė

Sukurtos pritaikytos edukacinės programos:

  • PAŠERK OŽKYTĘ IR AVELĘ – GAUSI VILNOS KUOKŠTELĮ – autistiškiems asmenims dažnai būna sunku išreikšti savo ir pajausti aplinkinių emocijas. Maitindami ožkytes ir avytes jie mokosi užmegzti santykį, rūpestingumo, savitvardos, sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti ilgesnį laiką. Kiekvienas gyvūnas yra svarbus ir jį reikia gerbti. Daug baimių, nerimo turintiems dalyviams džiaugsmą suteikia savo baimių įveikimas, pasiryžimas prieiti prie gyvūno ir paduoti jam skanukus.
  • AMATŲ DIRBTUVĖS – vilnos vėlimo pamokėlė suteikia galimybę užsiėmimo dalyviams pasitelkti lytėjimo pojūtį, kurį lavinti yra ypač svarbu intelekto negalią turintiems as­menims. Savarankiškas darbas, di­dina jų pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, pasididžiavimą, kad „aš galiu“, moko susikaupti, skatina kūrybiškumą. Dalyviai džiaugėsi pasigaminę darbelį – širdelę iš vilnos su užklijuotu muziejaus lipduku, kurią parsinešė dovanų namo.
  • MUZIKUOKIME KARTU – muzikiniai užsiėmimai sukuria dalyviams gerą nuotaiką, tuo pačiu puo­se­lė­ja svei­ka­tą ir mažina nerimą, kuris dažnai būdingas asmenims, turintiems autizmo negalią. Savarankiškas muzikavimas di­dina as­menų su Dauno sindromu ar turinčių autizmo negalią pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, saviraišką, ska­ti­na­ jų bendravimą ir adap­ta­ci­ją socialinėje aplinkoje. Kiekvienas dalyvis išsirenka patinkantį lietuvių liaudies instrumentą ir visi kartu groja linksmą polkutę. Testavimo metu groti prisijungė visi.
  • ATMINTIES NAMAI – muziejaus miestelyje įrengta 7-tojo dešimtmečio ekspozicija.  Daiktai, esantys toje ekspozicijoje, padeda užsiėmimo dalyviams – asmenims, turintiems demenciją ar atminties sutrikimų – atgaivinti jaunystės prisiminimus, padėti prisiminti. Ekspozicijos lankytojai tampa to laikotarpio „ekspertais“, kurių kartais klausiama patarimo, skatinama prisiminti: „O kaip buvo jūsų laikais?“. Užsiėmimo metu taikomi metodai, įtraukiant pojūčius – lytėjimo, regos, klausos, uoslės, skonio, kurie padeda prisiminti, o malonūs prisiminimai pakelia nuotaiką, gerina atmintį ir skatina bendravimą. Tokiu būdu palaikoma ir / ar didinama dalyvių savivertė. Bendravimas mažina vienatvės jausmą, palaiko ir / ar skatina verbalinius gebėjimus.
  • INTERAKTYVI EKSPOZICIJA B. ŠMUGELIO ĮDOMYBIŲ SANKROVA” – XX a. 4-tąjį dešimtmetį atspindinti erdvė pilna įdomybių, maketų, loginių sekų, stalo žaidimų apimanti amatų, architektūros, prekybos temas, kviečia kiekvieną atrasti sau mėgstamą veiklą: kas svers, kas bruką dėlios, kas stalo žaidimą žais, o pavargęs ir nusiraminimo kampelį atras.
  • RAMYBĖS OAZĖ – lankytojams, kuriems ypatingai reikalinga ramybė, lengviausia priprasti prie naujos erdvės (šiuo atveju muziejaus) yra vaikštinėjant gamtoje, kur nėra daug žmonių. Rami veikla –supimasis ant sūpynių, pasėdėjimas, gyvūnų ar sodybų apžiūrėjimas – mažina stresą, gerina sveikatą. Žmonės, turintys intelekto negalią, nori integruotis į visuomenę, būti priimti tokie, kokie jie yra, tačiau dėl per didelio nerimo ir baimių, jiems tai padaryti dažnai būna sunku. Vykdant projektą, muziejuje buvo pastatytos 6 naujas sūpynės. Pagrindinė „Ramybės oazės“ erdvė įrengta netoli Dirgalio sodybos. Ten be sūpynių dar pastatytas stalas, suolai ir lauko muzikos instrumentas – tabalai.