Statybininko profesija yra viena iš seniausiųjų, visada buvusi gerbiama. Nuo neatmenamų laikų žmonės statė įvairius pastatus. Tikėtina, kad  daugelis  yra girdėję liaudišką statybininko profesijos palyginimą su amžinybe – amžinos esą yra tiktai dvi profesijos – statybininko ir šventiko. Gyvenamieji būstai žinomi nuo  žmonijos egzistavimo pradžios, nes žmonėms buvo būtinybė apsisaugoti  nuo gamtos jėgų grėsmės.

Lietuvoje gyvenamoji pastogė visada buvo didžiulė vertybė – keitėsi namo formos, statymo būdai ir priemonės, bet esminis žmogaus santykis su  namais liko nepakitęs. Visas  trobesių kompleksas su juos supančiais medžiais, tvoromis, vaismedžių sodu vadintas „sodyba“, senoviškiau – „sėdyba“. Tai vieta, kur šeima įsikūrusi  gyveno, dirbo, augino vaikus. Lietuvos gyventojui sodyba buvo pasaulio centras. Visais istorijos laikais  šventai buvo saugoma tėvų, senelių ir prosenelių gyventa vieta – namai. Tai buvo Tėviškė – žmogaus  tvirtovė ir šventovė. Lietuviui namų sąvoka buvo daugiareikšmė. Meilė namams liudijo  mūsų protėvių rūpinimąsi ne tik sodybos grožiu, bet ir joje gyvenančios šeimos santykių darna: dora šeima – tai iš tikrųjų gražūs, geri namai (Vyšniauskaitė 1999, 7).

Senovėje lietuvių namus ir kitus trobesius statė puikiai šį amatą išmanę vyrai, vadinti dailidėmis. Jie turėjo žinoti medienos savybes, mokėti ją paruošti, žinoti, kaip pastatyti pastatą nuo pradžios iki pabaigos, t.y., kaip pakloti pamatus, suręsti tvirtas sienas, iškelti gegnes. Dailidė buvo  ir pastato projektuotojas, ir darbų vykdytojas. Šie meistrai  savo amato išmokdavo dar būdami paaugliai  iš tėvo ar vyresniųjų brolių  dalyvaudami statybos darbuose.  Dalis jų mokėsi    pradžioje  dirbdami be jokio atlyginimo, o po metų/kitų tapdavo pameistriais ir gaudavo šiokį tokį atlygį. Įrankius dažnai pasidarydavo patys, tačiau metalines jų dalis nukaldavo kaimo kalvis arba nusipirkdavo. Žemaitijoje dailides žmonės vadino meistrais, Suvalkijoje – kirtėjais, kadangi jie kirviu iškapodavo sąsparas.

Lietuviai ypatingą dėmesį skirdavo parinkdami  būsimo namo vietą, nes gyvenamoji vieta turinti  būti laiminga. Namų statybos cikle galiojo daugybė draudimų, pvz., namo negalima buvo statyti toje vietoje, kur vingiavo takas arba kelias, nes  ,,Nebus šeimoje tvarkos, viskas maišysis“. Negalima buvo  įsikurti gaisravietėje, tragiško nutikimo arba perkūno trenktoje vietoje – nelaimė galinti pasikartoti. Rąstai  namo statybai turėjo būti sukirsti, kai medžiai ,,miega“ –  geriausia vasario mėnesį ir mėnuliui dylant. Tada pastatyto namo ,,langai neverks“, rąstų kirvarpos negrauš, bus sausa ir šilta viduje. O tą rąstą, kuris miške buvo nukirstas pirmasis, pasidėdavo atskirai. Jį įkeldavo kuo aukščiausiai, į paskutinį vainiką – tai dūmai iš krosnies visada kilsiantys aukštyn. Slenksčiui reikėdavę  parinkti sunkų ir tiesų stuobrį,  ne kokį  susisukusį ar šakotą, nes  antraip kuriam nors iš namiškių protas galįs susisukti. Pati geriausia sklypo vieta namo statybai – pietinė. Tada  vyrausianti šeimoje santaika ir ūkis gerai seksis. Statybą stengėsi pradėti porinę savaitės dieną, tik  ne pirmadienį – antraip statybos laikotarpis ilgai užtruksiantis, atsiras visokių kliūčių. O kad žmonės gyvendami  naujame name nesirgtų, po pamatais užkasdavo pelyno šakelę, česnako skiltelę arba angliukų iš velykinio ugniakuro. Vargu ar  šiandien kam šautų į galvą po statomo namo pamatais užkasti pelyno šakelę ar česnako skiltelę. O kadaise buvo tikima, kad šitaip apsaugotame  būste apsigyvenusius žmones aplenksiančios  ligos. O kad namai vaišingi būtų, žinia, ir turtingi, paberdavo namo  kampuose po žiupsnelį aguonų.

Kai meistrai sunerdavo pirmąjį vainiką ir  viename iš kampų, kur būsianti krikštasuolė,  tarp rąstų iškirsdavę kryželį (aukštaičių ir užnemuniečių gyvenamajame name pagrindinio kambario kampas buvęs ties  šoninės ir galinės namo sienų sudūrimu.  Iki 20 amžiaus pradžios tai buvusi garbingiausia vieta valstiečio troboje). Šeimininkas ton ertmėn įdėdavo graudulinės žvakės gabalėlį, šventintų žolelių, velykinės verbos spygliukų, rūtos šakelę, sidabro pinigėlį. Žvakė turėjo saugoti nuo gaisro, žolelės – nuo ligų ir nelaimių, kadagys – linksmumą neš namams, sidabras – gins nuo ,,blogos akies“. Ir apskritai, tada ,,velnias kerčioj nesėdės“. Sunėrus pirmąjį namo rąstų vainiką meistras jo viduryje užkurdavo lauželį – kad nebūtų parazitų – tikėta ugnies apvalomąja galia. Surentę namo sienas ir uždėję gegnes  tą pačią popietę  meistrai skubėdavo iškelti vainiką – statybos baigties simbolį. Vainiką pynė iš ąžuolo lapų – manyta, kad tuo suteikiama statiniui tvirtybės. Vainiką pritvirtindavo  prie sukalto kryžioko ir prikaldavo prie ilgesnės karties, o šią – prie vienos iš vidurinių gegnių, dažniausiai būsimo kamino vietoje. Žemaitijoje meistrai į vainiko vidurį įkabindavo iš medžio lentelės išpjautus sūrį ir butelį  kaip laukiamų vaišių užuominą. Kitur dar kabindavo savo profesijos ženklą – medinius pjūklą, kirvuką, reples, kampainį, skriestuvą. Iškeltas vainikas – ne tik ženklas, kad didieji darbai atlikti, bet ir kad šeimininkas turėtų pavaišinti meistrus.

Ko gero, ne tik etnologai, bet ir patys statybininkai pripažintų, jog vienas ryškiausių mūsų dienas pasiekusių papročių – tai virš namo gegnių iškeliamas vainikas, liudijantis artėjančių statybų pabaigtuves. Tradicijų žinovai teigia, jog mūsų protėviai puoselėjo gausybę prasmingų papročių, susijusių su pastatų statybomis, namų židinio puoselėjimu, ir apgailestaudami pripažįsta, kad  iš jų belikęs tik blankus šešėlis.

Sveikiname visus Lietuvos  statybų sektoriaus atstovus su Statybininkų diena! Linkime statyti jaukius namus, kuriuose būtų gera gyventi ir visuomet  norėtųsi sugrįžti į ,,savo namus“.

 

Parengė vyresn. muziejininkė Danutė Blaževičienė

 


Naudota literatūra:

Angelė Vyšniauskaitė, Lietuvio namai, Vilnius,1999.

Vytis Čiubrinskas, Trobesio statybos laiko ir vietos parinkimas. Statyba ir architektūra, 2001, Nr.2

Nuotraukoje: namo statybos pabaigtuvių vainikas. Sidarių kaimas, Šiaulėnų valsčius, Šiaulių apskritis. Nuotrauka iš Balio Buračo knygos „DARBAI IR ŠVENTĖS“, Kaunas: leidykla „Šviesa“, 2006. (86 psl.).