2020 m. minime Steigiamojo Seimo šimtmetį. Šia proga pristatome naują parodą „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“.

Stasys Tijūnaitis (1888–1966) – įvairiapusis tarpukario inteligentas, mokytojas, redaktorius, Steigiamojo Seimo bei Pirmojo ir Antrojo Seimų narys. Savo politinę ir kultūrinę veiklą orientavo į vaikų švietimą, aktyviai dirbo kuriant pradžios mokyklų tinklą Lietuvoje, redagavo vaikams skirtus laikraštėlius „Žvaigždutė“ (1923–1933 m.) ir „Kregždutė“ (1934–1940 m.). Taip pat S. Tijūnaitis buvo daugelio visuomeninių organizacijų narys, aktyviai skleidė blaivybės ir Vilniaus išvadavimo idėjas savo redaguojamuose laikraščiuose, rinko kraštotyrinę medžiagą, tapo vienu pirmųjų Lietuvos esperantininkų.

Parodoje eksponuojami Lietuvos liaudies buities muziejui 2019 m. perduoti Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos muziejaus eksponatai – S. Tijūnaičiui priklausę „Žvaigždutės” ir „Kregždutės” laikraščiai, dailininko Vaclovo Gražėno 2003 m. nutapytas portretas bei Lietuvos muziejuose, archyvuose ir bibliotekose rastos archyvinės nuotraukos. 

Lankytojus kviečiame kartu su S. Tijūnaičiu „keliauti pėsčiomis“ iš gimtojo Vareikių k. (Ukmergės r.) į Seinus stoti į kunigų seminariją pagal šią kelionę iliustruojantį žemėlapį, pažaisti su pagal jo surinktų pasakų motyvais pagamintomis lėlėmis (lėlių autorė – Žemyna Paines, 11 m., Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinė).

Paroda „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“ atidaroma birželio 1 d. ir veiks iki spalio 15 d. Rumšiškių etnografiniame miestelyje, Pradžios mokykloje.

Parodos kuratorė – Kristina Štaupaitė.

Parodos dailininkė – Lina Jonikė.