Lietuvos liaudies buities muziejaus padalinys – Salų etnoarchitektūrinis kaimas (Ignalinos rajone) yra ant Alksno ežero kranto, miškų ir ežerų apsuptyje, netoli Ladakalnio ir Ginučių piliakalnio. Vaizdingoje vietoje įsikūręs padrikas kaimas yra vienas iš nedaugelio tokio tipo išlikusių kaimų Lietuvoje.

2014–2016  m. vykusiam projektui „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“ (EEE-LT06-KM-01-K-01-099), buvo skirtos Europos ekonominės erdvės paramos ir Lietuvos valstybės lėšos pagal Kultūros ministerijos įgyvendinimą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, projekto metu restauruoti 6 statiniai. Sodyboje, kurią sudaro 5 pastatai – pirkia, svirnas su tvartu, tvartas, klojimas ir pirtis – buvo išsaugota autentiška architektūra ir interjeras. Mažesnioji Salų sodybos pirkia buvo restauruojama remiantis geriausiais senų pastatų restauravimo ir pritaikymo pavyzdžiais ir gerąja Norvegijos restauratorių patirtimi. Restauracijos metu buvo surengti tradicinių amatų meistrų mokymai bendradarbiaujant su Norvegijos (Buskerud Fylkeskommune) partneriais, kurių metu buvo pasidalinta gerąja medinio paveldo apsaugos patirtimi.

Įgyvendinus projektą buvo suformuota autentiška ekspozicija, pristatanti šių pastatų architektūrines ypatybes ir nematerialųjį kultūros paveldą (papročius, amatus, folklorą). Siekiant užtikrinti muziejaus prieinamumą visuomenei, pastatai buvo pritaikyti ir kitoms funkcijoms: pirkia ir svirnas – lankytojų apgyvendinimui, buvęs tvarto pastatas – renginiams (parodoms, bendruomenės susitikimams), klojimas – medžio dirbtuvėms, pirtis – edukaciniams užsiėmimams.

Muziejaus padalinio adresas:  Salų kaimas, Linkmenų seniūnija, Ignalinos rajonas (koordinatės: 55°21’25.2″N 26°00’39.6″E).