Skelbiama informacija apie vykdomą Lietuvos liaudies buities muziejaus valdomo valstybės materialiojo turto objekto – pastato Dvigalė pirtis (unik. Nr. 4400-5616-3565) – viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr. Viešojo nuomos konkurso objektas Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Pastatas (unik. Nr. 4400-5616-3565), esantis L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r. 62,64 300,00 Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – paslaugų. Nuomos tikslas – fizinės gerovės užtikrinimo veiklai (S96.04), taip pat kultūrinio švietimo (P85.52) veiklai vykdyti. Paslaugos turi atspindėti sveikatinimosi ir pirtinimosi tradicijas bei užtikrinti tradicijų autentiškumą. Veikla turi būti vykdoma visus metus.

Dalyvavimo nuomos konkurse ypatumas – dalyvis (-iai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų nurodytos (-ų) veiklos (-ų) vykdymo patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei išsamiose viešojo nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 687 07137.

Turto objekto nuomos terminas yra 5 (penki) metai nuo turto nuomos sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas pastatą privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (3,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokėti kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti teikiami nuo 2021 m. gegužės 20 d. 16 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2021 m. gegužės 25 d. 16 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – referentei Rasai Markevičienei (tel.: 8 687 07137, el. p. referentas@llbm.lt).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t. y. 900,00 Eur (devyni šimtai eurų 00 ct), turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Dalia Šiškauskienė tel.: 8 616 55951, el. p.: dalia.siskauskiene@llbm.lt. Turto apžiūra gali vykti 2021 m. gegužės 17–19 d.

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas pastato – Dvigalė pirtis – viešojo nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2021 m. gegužės 25 d. 16 val. 15 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.