2023 m. birželio 3 d. 15 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje svečiuojasi Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“ su spektakliu „Lietuvybės lopšys“, skirtu kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui (režisierė Vita Vadoklytė).

 

Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“ suburtas 1991 m. Teatras tapo daugelio respublikinių kaimo teatrų apžiūrų „Pastogė“ bei Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ laureatu. Skapiškio teatras „Stebulė“ pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru, įteikta „Aukso paukštė“ – aukščiausias Lietuvos mėgėjų teatro ir režisierių apdovanojimas – garbės, įvertinimo ir pripažinimo simbolis. Teatras puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių kūrybą. Kupiškio ir Skapiškio krašto kultūrinė praeitis – tai atspirties taškas teatro veiklai, pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras. Tai pagrindinė gija, kuri daro įtaką spektakliuose iškeliamoms vertybėms, jų perdavimui žiūrovams ir patiems vaidintojams.

 

Spektaklis „Lietuvybės lopšys“ skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui. J. Katelė gimė 1831 Suvainių kaime Palėvenėlės parapijoje, valstybinių valstiečių šeimoje. Kunigas visą gyvenimą tvirtai ėjo lietuvybės keliu ir vedė kitus. Buvo žandarų krečiamas, persekiojamas, bet nepasidavė, slaptai steigė lietuviškas mokyklas, pats mokė vaikus klebonijoje, per pamokslus ragino tėvus mokyti vaikus, vaikams parūpindavo popieriaus, plunksnų, rašalo, skatino lietuvių inteligentus rašyti vadovėlius. 1865 m. J. Jodelaičio slapyvardžiu ir pats išleido knygelę „Deszims uvogų“.

 

Kviečiame visus į šį įstabų mėgėjų teatro „Stebulė“ spektaklį „Lietuvybės lopšys“, kuris vyks Lietuvos liaudies buities muziejuje (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės), birželio 3 d. 15 val. Įėjimas su muziejaus bilietu, dėvint tautinį kostiumą – nemokamai.

 

Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, viešinama.