Su giliu liūdesiu pranešame, jog rugsėjo 19 d., netekome muziejininko, etninės kultūros tyrinėtojo, technikos vertybių eksperto, 2021 m. nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureato, humanitarinių mokslų daktaro Eligijaus Juvencijaus Morkūno (1945–2023).

Lietuvos liaudies buities muziejui jis paskyrė virš 50 savo gyvenimo metų, įgijo daugiau nei 30 000 eksponatų, įrengė per 40 ekspozicijų. Jam pasiūlius į muziejų buvo atkelta dauguma miestelio bei kitų muziejuje esančių pastatų. 2023 m. vasario 16 d. už reikšmingus darbus puoselėjant Lietuvos etnografinių regionų tradicinę kultūrą, už novatoriškų muziejininkystės idėjų įgyvendinimą dr. E. J. Morkūnas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Gražiną Teodorą, dukras Aistę, Šarūnę ir Radvilę, kitus artimuosius bei visą LLBM bendruomenę. Mums visiems tai didžiulė netektis.

 

Atsisveikinimas su Velioniu

Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. nuo 13:00 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje)

Penktadienį, rugsėjo 22 d.

9:00 val. šventos Mišios muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

15:00 val. Velionis išlydimas į Kėdainius

Laidotuvės – 16:00 val. Kėdainių senosiose Dotnuvos gatvės kapinėse

Parama kovojančiai Ukrainai arba kuklus Jūsų gėlės žiedas būtų labai miela Eligijui.

 

Visi, atvykusieji atsisveikinti su Velioniu – į muziejų įleidžiami nemokamai.