Jau šiandien, liepos 4 d. 13 val., prakartėlių parodos durys iš tiesų pagaliau atsivers visiems lankytojams, norintiems išvysti naują, unikalią ekspoziciją „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių 2“.

Parodos bendraautorės – menotyrininkė Ina Dringelytė ir architektė Neringa Norvaišaitė nuoširdžiai kviečia į parodos atidarymą pasiklausyti jos pristatymo ir pirmiems apžiūrėti jos eksponatus.

Į šios parodos rengimą buvo įdėta daug pastangų ir tikrai daug darbo, pradedant pačia parodos idėja, eksponatų suradimu, leidimų juos pasiskolinti gavimu, jų pakavimu, gabenimu, tvarkymu ir paruošimu eksponavimui, išankstiniu ekspozicijos apgalvojimu, daiktų išdėstymu, menotyrinių-istorinių duomenų ir palyginamosios medžiagos rinkimu ir jos pateikimu, stendų, plakatų kūrimu, apšvietimo parinkimu t. t.

Suprantama, kad mums reikėjo kolegų pagalbos. Ir mes ją gavome. Todėl šiandien nuoširdžiai už ją dėkojame. Vienaip ar kitaip prisidėjusių susidarytų ilgas sąrašas, bet ypač dėkingos esame restauratoriams, paruošusiems eksponatus parodai:

Restauratoriui Algiui Šalkauskui, dirbusiam per atostogas ir tvarkiusiam svarbiausius ir vertingiausius eksponatus bei prikėlusiam naujam gyvenimui Veiviržėnų bažnyčios prakartėlės „namelį“.

Restauratorei Raimondai Žukauskaitei, kantriai ir kruopščiai tvarkiusiai smulkiausius „vakarietiškų“ prakartėlių „gyventojus“, per visas keliones saugiai pakavusiai ir patikimai prižiūrėjusiai eksponatus.

Restauratorei Gražinai Babkauskienei, kaip ir praeitais metais parodžiusiai, jog neišvalomos tekstilės nėra.

Restauratorei Audronei Gogelienei už pagalbą ruošiant eksponatus parodai.

Dėkojame ekspoziciją padėjusiam ruošti Jonui Kandratavičiui už daugybę atliktų medžio darbų ir kantrybę.

Gintautui Obelevičiui dėkojame už pagalbą tvarkant ir pritaikant eksponatų apšvietimą.

Nuoširdžiai dėkingos esame jau antrus metus ne tik eksponatus, bet ir ekspedicijų dalyves saugiai ir kantriai vežusiam Sauliui Genevičiui.

Parodos autorės – Ina Dringelytė ir Neringa Norvaišaitė

P. S. Iki susitikimo parodos atidaryme!

                                                                                                                                             Parodos plakato autorė architektė Neringa Norvaišaitė