2022-ųjų metų pabaigoje mus pasiekė džiugi žinia – Lietuvos kultūros tarybos finansavimą gavo dar vienas Lietuvos liaudies buities muziejaus projektas – XVIII a. vid. skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ restauravimas (LBM 53468; M 11085).

Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka

Trumpas priminimas: praėjusią vasarą, gavęs Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, Lietuvos liaudies buities muziejus įsigijo išskirtinį eksponatą, ekspertų apibūdinamą „bene meniškiausiu ir vertingiausiu Lietuvoje išlikusiu kameriniu vėlyvojo baroko šios temos dailės kūriniu“ (dr. Asta Giniūnienė) – XVIII a. vid. sukurtą profesionalią Prisikėlusio Kristaus skulptūrą.

Viename iš šio projekto uždavinių punktų buvo nurodyta, jog finansavus skulptūros įsigijimą, bus parengtas ir LKT teikiamas jos restauravimo projektas, siekiant atkurti visas pažeistas skulptūros detales ir pašalinti vėlesnius uždažymus. Kaip ir žadėta, restauravimo projektas buvo parengtas, pateiktas ir praėjusių metų pabaigoje vėl laimėjo LKT finansavimą.

LNDM P. Gudyno restauravimo centro restauratoriai-ekspertai, VDA Restauravimo katedros dėstytojai Greta Žičkuvienė ir Linas Lukoševičius apžiūri būsimąjį „pacientą“ 2022-07-27. Inos Dringelytės nuotrauka

Šis Lietuvos mastu vertingas eksponatas bus restauruojamas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre per 2023-iuosius metus. Projekto vykdymo metu, pagal polichromuoto medžio restauratorės-ekspertės Gretos Žičkuvienės parengtą programą, bus atlikti skulptūros restauravimo ir konservavimo darbai, reikalingi tyrimai.

Spėjama skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ kilmės vieta – Vidurio Europa, greičiausiai pietryčių Vokietija (Bavarija), Čekija ar Austrija. Ji yra patenkinamos būklės, išlaikiusi autentišką polichromiją, perizonijaus (klubų raiščio) srityje matosi auksavimo likučiai.

67 cm aukščio Prisikėlusiojo skulptūra išdrožta iš lapuočio medienos. Trūksta keleto drožybos fragmentų: nulūžę dešiniosios plaštakos smiliaus, didžiojo ir bevardžio pirštų galai; kairiosios plaštakos nykštys, pažeisti kairės kojos dviejų pirštų galai ir nosies galiukas, dešinėje pusėje nulūžęs apsiausto kampo fragmentas, nugarinės pusės kairėje, apačioje, mėlyno apsiausto paviršiuje – 2,5 x 1,5 cm dydžio medienos paviršiaus netekimas. Figūros vaizdinėje pusėje trūksta siauros drabužio detalės (juostos? virvės?), jungusios apsiausto viršutinę ir apatinę dalis, šioje vietoje atsidengusi atvira mediena su galimai klijų likučiais. Vietomis yra smulkių polichromijos netekimų. Kai kurios detalės perdažytos, vizualiai aiškiai matomi keli sluoksniai perizonijaus srityje. Polichromijos pataisymai spėjami plaukų ir veido srityse. Visi šie nežymūs skulptūros pažeidimai bus atkurti profesionalaus restauravimo metu.

Numatyta 14-os punktų restauravimo programa:

 1. Fotofiksacija prieš restauravimo ir konservavimo darbus, darbų eigoje ir atlikus restauravimo ir konservavimo procesus.
 2. Polichromijos mėginių paėmimas laboratoriniams tyrimams – 9 vnt. Cheminiai grunto, dažų sluoksnių ir dengiamojo sluoksnio sudėties tyrimai.
 3. Pirminis valymas sausu būdu.
 4. Polichromijos sluoksnių sutvirtinimas ir priklijavimas prie pagrindo.
 5. Nešvarumų šalinimas nuo medienos paviršiaus.
 6. Nešvarumų šalinimas nuo polichromijos paviršiaus.
 7. Polichromijos stratigrafinių zondų atidengimas 8 vnt. – ankstyvesnių polichromijos sluoksnių paieška.
 8. Dengiamojo sluoksnio suploninimas.
 9. Vėliavėlės formos paieškos remiantis analogais.
 10. Trūkstamų drožybos fragmentų atkūrimas, išdrožimas ir primontavimas.
 11. Gruntavimas restauraciniu gruntu polichromijos netekimų vietose.
 12. Retušavimas.
 13. Paviršiaus padengimas apsaugine danga.
 14. Restauravimo dokumentacijos parengimas.

Per 2023 m. projektą įgyvendinus, sutvarkyta skulptūra, uždengta jai pagamintu grūdinto stiklo gaubtu, bus nuolat eksponuojama ir prieinama lankytojams muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, o velykiniu laikotarpiu vėl tarnaus kaip pagrindinis šio laikotarpio apeigų reikmuo.

Pagrindiniai restauravimo projekto dalyviai – G. Žičkuvienė, eksperto k. k. polichromuoto medžio restauratorė, dr. Jurga Bagdzevičienė, restauravimo technologė (chemikė) ekspertė ir Ina Dringelytė, menotyrininkė, restauravimo projekto vadovė, vykdanti skulptūros istorinius ir menotyrinius tyrimus.

                                                           Menotyrininkė, restauravimo projekto vadovė I. Dringelytė