Balandžio 25-27 dienomis, Lietuvos liaudies buities muziejus medinio paveldo savininkus ir specialistus kviečia į trijų dienų mokymus “Medinio architektūros paveldo tyrimai ir priežiūra”.
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai
 Trijų dienų mokymus sudaro dvi dalys: teorinės paskaitos su diskusijomis ir praktiniai užsiėmimai, skirti medinių pastatų analizei. Pirmąją mokymų dieną bus pristatyti Buskerudės amatų centro (Norvegija) ir Aristavėlės (Lietuva) medinės architektūros paveldo centro tikslai, galimybės ir perspektyvos. Taip pat bus kalbama apie architektūrinių ir technologinių tyrimų reikšmę.
Antrąją ir trečiąją renginio dieną vyks išvykstamieji vizitai – jų metu dalyviai kartu analizuos, vertins ir rengs rekomendacijas keliems Jonavos rajone ir Žiežmarių miestelyje esantiems pastatams. Renginį užbaigs apvalaus stalo diskusija.
Mokymus ves Buskerudės amatų centro (Norvegija) restauratorė Tore Per Sonju ir Lietuvos liaudies buities muziejaus specialistai: Architektūros skyriaus vedėjas Ruslanas Aranauskas, architektė dr. Rasa Bertašiūtė, Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos direktorė Gita Šapranauskaitė, sertifikuotas meistras Romas Valantis.
DALYVIŲ REGISTRACIJA VYKS IKI BALANDŽIO MĖN. 22 DIENOS. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija telefonu 8 69917869 arba e- paštu gita.sapranauskaite@llbm.lt
Medinės architektūros paveldo centro vystymo projektas
 Mokymai rengiami įgyvendinant 2014 m. vasarą pradėtą projektą „Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą“, kuriam skiriama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės parama. Projekto metu, vystant medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centrą Lietuvos liaudies buities muziejuje, siekiama gerinti sąlygas medinio paveldo tyrimams ir konsultacijoms Lietuvos regionuose. Taip pat – gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie medinį paveldą, jo reikšmę ir svarbą.
Iki 2016 metų pabaigos bus užbaigti šio centro bazės – buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastato – tvarkybos darbai, įrengti vidiniai bei išoriniai inžineriniai tinklai, įsigyta centro veiklai reikalinga įranga. Iš projekto partnerio (Buskerudės amatų centro) perimant geriausią Norvegijos medinio paveldo konservavimo, tyrimų ir tvarkybos patirtį, bus sustiprinta centro darbuotojų ir socialinių partnerių atstovų kvalifikacija. Galiausiai, projekto metu sutvarkyti mediniai buvusio Aristavėlės dvaro rūmai yra vertingas Lietuvos kultūros paveldo objektas – tai vieni iš kelių išlikusių originalių XVIII a. medinių rūmų Lietuvoje.
Šis centras bus vienintelis Lietuvoje, atliekantis kompleksinius taikomuosius medinės architektūros tyrimus. Jame bus vykdomi inovatyvūs neardomieji kultūros paveldo tyrimai, naudojant šiuolaikines technologijas, o centro darbuotojai teiks praktines konsultacijas medinių paveldo objektų savininkams/valdytojams ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo tyrimų reikšmę, svarbą ir reikalingumą.