Bėgimas per Lietuvą – 10.20 d

LBT – Rumšiškės – „Aplink Lietuvą“

Etapo nuostatai

2018 m. bėgimas „Aplink Lietuvą“

N U O S T A T A I

TIKSLAI:

Surengti šventę dalyviams ir žiūrovams;

Skatinti Lietuvos žmones ir svečius sportuoti, judėti, varžytis, kovoti tarpusavyje, mąstant apie sveiką gyvenimo būdą, neatsižvelgiant į jų amžių;

Skatinti Lietuvos žmones ir svečius besivaržant tarpusavyje atrasti atskirų Lietuvos regionų gamtos ir architektūros grožį, kultūrą ir istoriją.

UŽDAVINIAI:

Populiarinti bėgimą Lietuvoje;

Kviesti bėgimo mėgėjus ir profesionalus, dalyvauti finaliniame Lietuvos bėgimo taurės  bėgime Rumšiškėse;

Sudaryti sąlygas dalyviams rungtyniauti tarpusavyje;

Suskaičiuoti dalyvių surinktus taškus ir įtraukti į  bendrą rezultatų lentelę;

Išsiaiškinti ir apdovanoti pajėgiausius Rumšiškių bėgimo dalyvius bei visų Lietuvos bėgimo taurės etapų geriausius bėgikus.

ORGANIZATORIAI: bėgimo klubas „Šviesos kariai“ ir VšĮ „Lietuvos bėgimo taurė”.

ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS:

Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;

Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių;

Pritraukti į bėgimą kuo gausesnį būrį Kauno rajono gyventojų;

Užtikrinti saugias bėgimo sąlygas.

PROGRAMA, LAIKAS IR VIETA:

Bėgimas „Aplink Lietuvą“ vyks spalio 20 d. Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

9.00 – registracija ir numerių išdavimas varžybų centre.

10.45 – Varžybų atidarymas.

11.00 – PUSMARATONIO STARTAS pagal HANDICAP* taisykles, kurios bus paskelbtos varžybų vietoje ir mūsų svetainėje.

11.30 – STARTAS 5 km ir 10 km

12.30 – Vaikų bėgimas 500m

13:30 – APDOVANOJIMAI

13:45 – APDOVANOJIMAI – 2018 LBT

*  Lietuvos bėgimo taurės dalyviai paleidžiami pagal amžių ir pasiektus rezultatus bendroje Lietuvos bėgimo taurės  įskaitoje (Handikapas – sporto (bėgimo, dviračių, automobilių, buriavimo) varžybos, kuriose silpnesniems varžovams teikiama lengvatų (trumpesnė distancija, mažesnis krūvis arba dalyviai paleidžiami anksčiau).

TRASA:

Rumšiškių etapo trasa – žvyro takelis, asfalto takeliai ir akmenimis grįstas takas Liaudies buities muziejuje. Dalyviai turės įveikti 5,2745 km ilgio ratą. Pusmaratonio dalyviai mažąjį ratuką turės įveikti distancijos pradžioje.

DISTANCIJOS:

500 m – ratukas prieš startą;

5,2745 km – 1 ratas;

10,549 km – 2 ratai;

21.098 km – 4 ratai.

Pagrindiniu etapo nuotoliu bus laikoma – 21,098 km distancija, kuri bus įtraukta į bendrą Lietuvos bėgimo taurės įskaitą.

DALYVIAI:

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

AMŽIAUS GRUPĖS:

Bėgimo dalyviai suskirstyti pagal amžiaus grupes:

Vaikai (tik 500 m distancijoje):                                   BM – gimę 2012 m. ir jaunesni.

Jaunimas (tik 5 km distancijoje):                                BM – gimę nuo 2011 iki 2005 m.;

Jauniai (visose distancijos):                                       BM – gimę nuo 2001 iki 2004 m.;

Elitas (visose distancijos):                                         VM – gimę 2000 m. ir vyresni;

Veteranai (visos distancijos):

VM40 – gimę nuo 1974 iki 1978 m. (nuo 40 metų iki 44 metų);

VM45 – gimę nuo 1969 iki 1973 m. (nuo 45 metų iki 49 metų);

VM50 – gimę nuo 1964 iki 1968 m. (nuo 50 metų iki 54 metų);

VM55 – gimę nuo 1959 iki 1963 m. (nuo 55 metų iki 59 metų);

VM60 – gimę nuo 1954 iki 1958 m. (nuo 60 metų iki 64 metų);

VM65 – gimę nuo 1949 iki 1953 m. (nuo 64 metų iki 69 metų);

VM70 – gimę nuo 1948 ir vyresni (nuo 70 metų ir vyresni dalyviai);

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Norint keisti distanciją, reikia sumokėti distancijos keitimo mokestį, kuris nustatomas pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.

Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant viršutinių rūbų tvarkingai pritvirtintą numerį. Ant kiekvieno numerio (500 m, 5,2745 km 10,549 km ir 21,098 km) yra pritvirtinta laiko matavimo elektroninė mikroschema. Numeris turi būti priekyje (ant krūtinės) nesuglamžytas, neužspaustas rankomis ar drabužiais.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (bėgimo direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

APDOVANOJIMAI:

500 m distancijos dalyvis/ė apdovanojami atminimo medaliais;

5,2745 km distancijos nugalėtojai, jaunimas ir jauniai (po tris moteris ir tris vyrus);

10,549 km distancijos nugalėtojai (po tris moteris ir tris vyrus);

21,098 km distancijos nugalėtojai  (10 moterų ir 10 vyrų);

Vyriausias/ia Rumšiškių bėgimo dalyvis/ė.

Greičiausias klubas, įveikęs 21,098 km distanciją (Nauja LBT taškų skaičiavimo sistema, pagal kurią nustatysime greičiausią klubą. Greičiausi klubo ar komandos nariai aplenkę kuo daugiau varžovų surinks taškus ir varžysis tarpusavyje, kad patekti į įskaitą minimaliai reikalinga 1 moteris + 1 vyras, maksimaliai 3 moterys + 3 vyrai. Taškai skaičiuojami aplenktais dalyviais, kiek dalyvių palikai už nugaros tiek taškų atneši komandai (pvz: 3 moterys + 3 vyrai – atneš maksimalų skaičių taškų, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir užimtų pozicijų; 3 moterys + 2 vyrai ir 2 moterys + 3 vyrai – mažiau taškų; 1 moetris + 3 vyrai ir 3 moterys + 1 vyras – mažiau taškų; ……. ; 1 moteris + 1 vyras – mažiausiai taškų).

2018 m. Lietuvos bėgimo taurės bendrosios įskaitos nugalėtojai pagal visas amžiaus grupes.

DALYVIŲ MOKESČIAI:

Visos distancijos Kaina iki 2018-08-31 23:59h Kaina nuo 2018-09-01d.

Iki 2018-09-30 d. 23:59 h

Kaina nuo 2018-10-01 d.

Iki 2018-10-18 d. 18:00h

Renginio dieną
Vaikų bėgimas 500 m 0 0 0 0
Moksleiviai / Senjorai 3€ 5€ 7€ 15€
Suaugę 5€ 8€ 10€ 15€

Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 5 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis  nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:

Visi dalyviai gali registruotis paspaudę bėgimo varžybų registracijos nuorodą interneto svetainėje – www.begimotaure.lt.

Registracija internetu sustabdoma spalio 18 d. 18.00 val.

Varžybų dieną registracija ir numerių atsiėmimas nuo 9.00 val. iki 10.45 val. varžybų vietoje.

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Finišavę bėgikai bus vaišinami koše ir karšta arbata bei  vandeniu.

FINANSAVIMAS

Dalyvių komandiruotės išlaidas ir startinį mokestį apmoka siunčiančios organizacijos, rėmėjai arba patys bėgimo dalyviai. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja bėgimo klubas „Šviesos kariai“ ir VšĮ “Lietuvos bėgimo taurė”.

Sporto mokyklų, klubų ir įmonių registracija

Organizatoriai suteikia galimybę registruoti kelis dalyvius vienu metu ir jų dalyvių mokesčius sumokėti vienu pavedimu. Norintys vienu metu registruoti kelis dalyvius turi užregistruoti visus dalyvius mūsų puslapyje www.begimotaure.lt iki apmokėjimo, bet nemokėti, užpildyti žemiau pateiktą lentelę ir ją atsiųsti info@begimotaure.lt, tada mes išrašysime Jums Sąskaitą faktūrą ir patvirtinsime dalyvius.

  1. Komandoms ir klubams galima bendra registracija, užpildžius komandinę paraišką

PVZ:

Eil. Nr Vardas Pavardė Gimimo data Telefonas E. paštas Klubas Miestas