Ar žinote, kodėl šiemet kviečiame atjoti į Užgavėnes? Ne? Skaitykite čia. Jei nuspręsite pasigaminti arklio-raitelio kostiumą, įkvėpimui – keletas etnografinių aprašų:

 „Arklį”, arba „raitelį”, darydavo įvairiai. Kupiškėnai riestą arklio kaklą ir galvą pasisiuva iš medžiagos atliekų, prikiša juos šiaudų, šieno, kad kaklas ir galva būtų standūs. Arklio kaklą pritaiso prie pagalio, kurį raitelis apžergia panašiai kaip tikrą arklį. Prie kito pagalio galo, už raitelio, padaro arklio pasturgalį ir su diržais jį stipriai pririša prie raitelio liemens. Karčius ir uodegą daro iš gražiai iššukuotų linų. Kumelio uodegą įtraukia į tam tyčia pasturgalyje įtaisytą vamzdelį, kad stipriai laikytųsi ir dailiai gulėtų. Tada arklį gražiai iki pat žemės apdengia gelsvomis gūniomis, kad raitelio kojų nesimatytų. Ant kumelio kaklo žvanga žvangučiai, visas lankas džingulių. Raitelio rankoje – stirnakočio bizūnas. Pats raitelis dailiai apsivilkęs: po kaklu parištas kaklaraištis, ant galvos kepurė.

 „Arklys” buvo daromas ir kitaip. Du nugaromis sustoję vyrai surišami, tarp jų pridedama pagalvių. Vienas vyras rankose laiko padarytą arklio galvą, antras – šluotą, tai yra arklio uodegą . Kitur arklio galvą išpjaudavo iš lentos, prie sprando pritaisydavo lininius karčius, prie kito lentos galo – linų uodegą. Vienas vyras apsižergia šią lentą, apsidengia iki žemės gūnia taip, kad būtų nematyti „arklio” kojų. Luokės apyl. raitelis dar prie juostos, po švarku, prisirišdavo batus – atrodydavo, kad ant arkliuko joja neūžauga. Dauguma arklio galvą pasidarydavo iš medžio, liemenį apdengdavo milo švarku1.

Atjosit – ne tik Raitelių parade žygiuosit, bet ir abrako2 gal pavyks ne vien avižų gauti!

Nejosit – pėsti atkulniuokit ir į raitus pažiopsokit. Norėsit mūsiškiu važiuoti ar joti – gali tekti patiems pakinkyti ar pasibalnoti. Juk nuo seno sakoma: „Nori joti – išmok ir pasibalnoti“, o „Ant svetimo arklio netoli tenujosi“. Gi „Skolintas arklys ant lygaus kelio klumpa“.

 

1Juozas Kudirka. Užgavėnės, Vilnius, Mokslas, 1992 http://www.dainusvente9.lnkc.lt/eknygos/Uzgavenes_Kudirka_J.pdf

2 Abrakas – kelioninis avižų pašaras arkliui

________________________________________________________________________

Daugiau apie Užgavėnių Arklį, Raitelį, visokias jų išdaigas ir kitokias įdomybes skaitykite:

Juozas Kudirka. Užgavėnės, Vilnius, Mokslas, 1992 http://www.dainusvente9.lnkc.lt/eknygos/Uzgavenes_Kudirka_J.pdf

Nuotrauka iš LLBM archyvų