Lietuvos liaudies buities muziejuje, Aristavėlės dvare spalio 5 d. įvyko mokslinė – praktinė konferencija „Šimtmečio asmenybės muziejaus ekspozicijose“.

Perskaityti 8 pranešimai, kurie vėliau bus patalpinti elektroniniame leidinyje.

Dėkojame visiems už dalyvavimą.