40 metų su jumis

„40 metų su Jumis“. 2014 m.

Leidinys skirtas Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijų atidarymo 40-mečiui. Pasak sudarytojų, tai – dovana muziejaus lankytojams. „Kartu su Jumis lakoniškai dalijamės prisiminimais, džiaugiamės pasiekimais, tiesiame vilties tiltus į ateitį…“.