Eligijus Juvencijus Morkūnas „Lietuvos miestelių atspindys: Muziejaus miestelis“. 2018 m.

Knygoje išsamiai pristatytas Lietuvos liaudies buities muziejuje suformuotas miestelio sektorius ir jo aikštė – aprašyta kūrimo istorija, pastatai, jų perkėlimo istorijos, įrengtos ekspozicijos, įdomiausi eksponatai. Leidinyje atskleista tiek architektūrinė, tiek istorinė tematika, apibūdinami egzistavę amatai, prekybos tradicijos, miestelio kultūros bruožai. Tekstas gausiai iliustruotas archyvinėmis nuotraukomis, autoriaus brėžiniais bei piešiniais.