Prieš 55 metus, 1966 m., buvo įkurtas Lietuvos liaudies buities muziejus ir pradėtos rengti etnografinės ekspedicijos. LLBM archyve saugomi šių ekspedicijų dienoraščiai ir kronika. Užrašai rašyti storuose sąsiuviniuose langeliais, parkeriu, daugiausiai mėlynu rašalu. Pirmajai išvykai į Pievelių kaimą vadovavo patyręs muziejininkas, Buities skyriaus vedėjas Stasys Daunys (1922–2011), muziejuje dirbęs 1966–1977 m. Jis ją trumpai ir aprašė. Didžiausias ekspedicijos derlius – keliasdešimt fotografo Algirdo Kubiliaus negatyvų, kuriuose užfiksuotas kaimo kraštovaizdis, kai kurių sodybų pastatai, jų detalės, rasti senoviniai žemės ūkio padargai. Dienoraščio kalba netaisyta.

Šiandieną pradėta pirmoji keliadienė etnografinė liaudies buities muziejaus išvyka. Numatyta tęsti iki liepos 16 dienos. Dirbome Rumšiškėse, Pievelių kaime, kur kuriamos buities muziejaus ekspozicijos. Tikslas – surinkti medžiagą apie Pievelių kaimo istoriją, gyventojus, sodybas, buitį. Dalyvauja 5 muziejaus darbuotojai: skyriaus vedėjas Vėlyvis Petras, skyriaus vedėjas Daunys S. (ekspedicijos vadovas), vyr. moksliniai bendradarbiai Dirgintis (vardas neužrašytas – I. L.), Pesytė Jūratė ir fotografas Kubilius A. Aplankytos 8 sodybos, susipažinta su vietove. Numatyta eksponatai, kurie rytoj bus gabenami į muziejų. Kadangi ši išvyka pirmoji, tai šiandieną su ekspedicijos nariais aptarti darbo metodai, taktika. Rytojų užplanuota pradėti skirti konkrečiai užfiksavimui ir eksponatų rinkimui.

Darbas Pievelėse tęsiamas pagal skyrius dviem grupėmis: viena grupė susipažįsta su liaudies ūkiu ir amatais, o kita su šeimos buitimi. Aptikta keletas vertingų žemės ūkio įrankių. Pas gyventoją Dručiūnienę rasta vertingų audinių. Peržiūrėti kaimo rūsiai šakniavaisiams laikyti.

Trijų dienų išvyka į Pievelių kaimą per daug trumpa, kad būtų galima atlikti sistematingesnius tyrimus. Nežiūrint to, laike išvykos sudarytas pagrindas tolimesniam medžiagos rinkimui apie kaimo istoriją. Liko neužfiksuotas pačios sodybos, kurios yra įdomios. Padarytas sodybų fotografavimas, keletas aprašų, štrichų. Eksponatai apžvalgyti, tačiau liko nepaimti, nes nėra kur laikyti.

Parengė vyresnioji muziejininkė Inga Levickaitė-Vaškevičienė