Projektas vykdomas gavus paramą iš Europos Sąjungos (21 852 Lt ) pagal LKK 2007 – 2013 m. priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ 1 veiklą „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės“. Projekto metu yra atkuriamas 2010 m. rugpjūčio 8 d. stichinės nelaimės (audros) pažeistas valstybinis miškas Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje, išvalius pažeistus miško plotus (0,7 ha ir 0,8 ha teritorijos) ir atsodinus juos naujais želdiniais.