„Seni šeimos daiktai! Jūs galite būti nedailūs, paprasti ir pigūs, jūs brangūs dėl tų rankų, kurios jus lytėjo, mieli, kaip atsiminimas tų, kuriems tarnavot, jūs esate praėjusių ir dingusių amžinybėje laikų išlikęs gyvas aidas. Myliu aš jus, seni daiktai!“ Šiais Marijos Urbšienės-Mašiotaitės žodžiais sveikiname Dalią Šiškauskienę, laimėjusią LR Kultūros ministerijos skelbtą konkursą ir nuo gegužės 27 dienos tapusią Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausia fondų saugotoja!