Šią vasarą ekspoziciją „Paseikėk ir pasverk“ Urmininko name papildė ūkinės svarstyklės. Atrodytų, anokia čia naujiena. Muziejuje saugomos 28 ūkinės svarstyklės, 8 iš jų eksponuojamos. Tik ant kelių yra ženklai, rodantys, kad svarstyklės gamintos Vokietijoje ar Rusijoje. Šios gi pagamintos visai netoliese – Žasliuose, o į muziejų atkeliavo iš Plungės. Svarstykles padovanojo Viktoras Raibužis, prieš keletą metų su savo mokiniais per Užgavėnes parodęs, kaip, atrodo, lengvai medinės pliauskos virsta kaukėmis ar klumpėmis. Muziejuje įrengiamam Pabėgimo kambariui jo ir paprašėme išdrožti klumpes. Besikalbant paaiškėjo, kad turi iš močiutės Stasės Metrikytės-Daukantienės (1899–1980), gyvenusios Palūščių kaime, Plungės rajone, sodybos parvežtas svarstykles. Vis tikėjosi, kad pravers ūkyje, bet taip ir nepanaudojo. Pamatę atsiųstas nuotraukas, iš karto supratome – tokių neturime, reikia.

Svarstykles XX a. 3 dešimtmetyje pagamino akcinė bendrovė „Miškas“ Žasliuose. Jomis galima pasverti iki 250 kg svorį. Ant atlošo išlikęs spalvotas įmonės ženklas: „Akc. B-vė Miškas gelež. stotis Žasliai“. Įmonę Pirmojo pasaulinio karo metais įkūrė vokiečių karinė administracija. Joje dirbo belaisviai ir vietiniai darbininkai. Tai buvo lentpjūvė su penkiais gateriais, gaminusi geležinkelio pabėgius. 1922–1923 m. įmonėje buvo įrengta keletas obliavimo staklių, o po dviejų metų ir malūnas. Tuo metu įmonė vadinosi akcine bendrove „Miškas“, priklausė privatiems akcininkams ir pradėjo gaminti žemės ūkio mašinas: kuliamąsias, vėtykles „fuktelius“, akselines ir kt. 1934 m. per gaisrą įmonės pastatai ir įrengimai sudegė; po metų prasidėjo atstatymo darbai. 1938 m. buvo atstatytas dviejų aukštų mūrinis malūnas ir lentpjūvė. Miško medžiaga ruošta vietiniams poreikiams, vežta Kauno pirkliams ir eksportuota į Vokietiją. 1940 m., SSRS okupavus Lietuvą, įmonė buvo nacionalizuota ir pavadinta mašinų fabriku „Miškas“.[1]

Dėkojame Viktorui Raibužiui už dovanotas svarstykles, kubilą su dangčiu, dvi skrynias, raktus Pabėgimo kambariui. Taip pat dėkojame už supratimą, kad senas daiktas, neradęs vietos šiuolaikiniame interjere, gali suspindėti kitoje – muziejaus – aplinkoje.

Svarstyklės V. Raibužio kieme. Viktoro Raibužio nuotrauka.

 

Tautodailininkas V. Raibužis – sertifikuotas stalystės, baldininkystės ir šaukščiaus tautinio paveldo meistras, technologijų ir ekonomikos mokytojas metodininkas. V. Raibužis skleidžia sukauptą patirtį, veda edukacinius užsiėmimus visiems norintiesiems išmokti drožybos amato. Jo mokiniai dalyvauja projektuose, yra laimėję prizines vietas ar laureato vardus liaudies meno konkursuose „Sidabro vainikėlis“, „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“, Dainų šventėje bei kt. Liaudies meną puoselėjantis mokytojas įsitikinęs, kad žmogus, nors trumpam prisilietęs prie liaudies meno, tampa geresnis, supratingesnis, į supantį pasaulį žvelgia kitomis akimis.

Svarstykles konservavo LLBM restauratorė Audronė Gogelienė.

Vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė

[1] Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001.