Muziejaus miestelyje, Plokščių Pradžios mokykloje, ūkinėje patalpoje eksponuojamas senas mopedas. Mopedas pagamintas XX a. 4 deš.  Braunšveige, firmoje „PANTHER“ (ant variklio dangčio yra įrašas „PANTHERWERKE“ ir piktograma).  Šis mopedas į muziejų pateko su šiokiais tokiais pakeitimais, pavyzdžiui, kuro bakas jau iš sovietinio motociklo „Minsk“. Eksponatas reikšmingas ne tiek techninėmis savybėmis, kiek savo istorija – jis priklausė žymiajam kraštotyrininkui, fotografui Baliui Buračui. Ši nuosavybė yra patvirtinta dokumentais.

Balys Buračas (1897–1972) buvo lietuvių etnografas, fotografas, pedagogas.  Baigęs Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose.  1915–1941 m. ir 1957–1965 m. B. Buračas eidamas pėsčiomis, važiuodamas dviračiu ir galiausiai mopedu, fotografavo ir metrikavo liaudies smulkiosios architektūros paminklus, tautodailės dirbinius, šokių ir žaidimų scenas, muzikantus ir pasakotojus, valstiečių buitį. Buvo sukaupęs ~44 000 negatyvų. Didelei jų daliai žuvus, jis vėl kolekciją pildė (išliko ~11 000 negatyvų). Jo kolekcija yra viena turtingiausių etnografinių objektų kolekcija Lietuvoje. Balys Buračas  rinko tautodailės dirbinius, užrašinėjo tautosaką (daugiau kaip 3 500 dainų, 200 raudų), papročius (800 aprašymų), sudarė daugiau kaip 3 600 margučių kolekciją, gintaro karolių rinkinį. Be to, sukūrė ekslibrisų ir iliustracijų knygoms bei žurnalams. 1937 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje už etnografines nuotraukas buvo apdovanotas aukso medaliu.

Galime didžiuotis turėdami mopedą, kuriuo žymus etnografas, fiksuodamos mūsų tautos buitį, apvažiavo visą Lietuvą. Mopedą apie 1980 m. man pavyko įgyti iš kito kraštotyrininko – Andriaus Dručkaus.

Vyr. muziejininkas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas