Spinta drabužiams iš Šilo Pavėžupio dvaro. Rimgaudo Žaltausko fotografija.

Tauta be savo dvasios riterių, be idėjinės aristokratijos turi žūti. Tai Vlado Putvinskio-Pūtvio mintys, kurio gimimo jubiliejų šiemet minime.

Putvinskis-Pūtvis (1873–1929) – bajoras, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys. Vienas iš 1919 m. įkurtos Šaulių sąjungos kūrėjų, jos ideologas. Ši organizacija siekė prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės gynimo ir išsaugojimo. 1919–1920 m. šauliai dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariuomenėmis bei 1923 m. Klaipėdos krašto sukilime.

Nuo 1896 m. V. Putvinskis-Pūtvis valdė Šilo Pavėžupio ir Graužikų dvarus (abu Kelmės r. sav.). Pirmąjame įsteigė didžiausią draudžiamosios lietuviškos spaudos gabenimo, paskirstymo ir platinimo centrą Žemaitijoje.

1972 m. Lietuvos liaudies buities muziejus įgijo XX a. I pusės spintą drabužiams,  kuri stovėjo V. Putvinskio-Pūtvio Šilo Pavėžupio dvare. Apie 1825 m. statyti mediniai dvaro rūmai išgyveno abu pasaulinius karus, tačiau sovietmečiu, 1983 m., buvo sunaikinti gaisro, tarsi siekiant ištrinti V. Putvinskio-Pūtvio atminimą. Spintą drabužiams galima pamatyti naujoje parodoje „Prarasto laiko beieškant: atsiminimai iš Lietuvos dvarų“, eksponuojamoje muziejaus Aristavėlės dvare. Muziejuje galite rasti ir dar vieną Šaulių sąjungos pėdsaką – miestelio „Gražinos“ parduotuvės lentynoje esantį uniforminės medžiagos rietimą.

 

Parengė

Parodų ir ekspozicijų skyriaus vyresnysis muziejininkas Justas Rimavičius

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė