Užgeso ilgamečio Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojo, Lietuvos tautinio keramikos paveldo puoselėtojo Vyganto Jezersko gyvybė.

Kviečiame prisiminti ir perskaityti straipsnį apie mūsų kolegą

Su velioniu atsisveikinti galite pirmadienį. 15 val. Panemunės bažnyčioje bus laikomos šv. Mišios, po jų – laidotuvės prie Panemunės bažnyčios esančiose kapinėse. Salėje šarvojamas nebus.

Lietuvos liaudies buities muziejaus kolektyvas reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.