Projektas finansuotas (5000 Lt) Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo. 2012 m. liepos mėn. 05 d. surengta XX a. pirmos pusės Lietuvos vaikų auginimo priemonių ir auklėjimo tradicijų paroda. Parodoje „Ir aš mažas buvau“ pirmą kartą parodytas ne tik materialinis, bet ir dvasinis liaudies pedagogikos paveldas, o muziejaus parodų salėje įkurtame žaidimų kampelyje lankytojams vaikams sudarytos sąlygos pažaisti su senųjų žaislų kopijomis.

Lietuvos liaudies buities muziejaus parodų salėje atidaroma paroda „Ir aš mažas buvau” sudomins ir vaikus, ir suaugusius. Joje pamatysite, kaip XX a. pirmoje pusėje buvo auginame, ugdomi, auklėjami vaikais įvairiais jų amžiaus tarpsniais. Be kasdieninio gyvenimo, parodysime ir eksponatus, atspindinčius tuometinės Lietuvos vaikų šventes – Krikštynas, Pirmąją Komuniją, Kalėdas, Velykas.

Daugumą eksponatų muziejaus lankytojojams rodysime pirmą kartą. Parodoje pamatysite, kaip atrodė vaikų auginimo baldai: nuo paprasto drobinio lopšio iki meniškai išpuoštų lovelių, nuo paprasto fanerinio iki įspūdingai atrodančio vežimėlio. Taip pat sužinosite, kokioje lovelėje miegojo Lietuvos pašto valdybos direktoriaus Adolfo Sruogos dukra. Parodysime krikšto drabužėlius, juostas kūdikiui suvystyti, kurias sunku įsivaizduoti šiandieniniam žmogui, taip pat – piemenuko dėvėtus drabužėlius. Negalės lankytojų nesujaudinti ir mažos vaikiškos naginėlės, klumpelės, bateliai.

Parodoje taip pat sužinosite, kas ir kaip mokė vaikus, kokius jie turėjo vadovėlius, sąsiuvinius, mokyklinius krepšius, rašymo priemones.

Parodos lankytojus turėtų sudominti tuometinės Lietuvos vaikų žaislų gausa ir įvairovė. Pamatysite unikalių, autentiškų žaislų – medinį dviratį iš Lietuvių mokso draugijos rinkinio, kuris 1930 m. buvo rastas Vilniaus apskrityje, „lėlių namą”, kurį 1936 m. pagamino Panevėžyje gyvenęs neregys žaislų meistras Klemensas Misiūnas( g. 1885) ir senųjų žaislų kopijų, kurias iš užmaršties prikėlė mūsų paprašyti senukai. Daugiausia tokių žaislų pagamino Antanas Bielinis (g. 1918) gyvenęs Dietkauščiznos kaime (Ignalinos r.). Keletas erdvių parodoje nukels vaikus į pasakų ir žaidimų šalį, kur jie galės pažaisti su senųjų žaislų ir žaidimų kopijomis.

Šalia parodų salės numatyta patalpa, kurioje tėvai iš anksto susitarę galės švęsti vaikų šventes.

Parodos „Ir aš mažas buvau” atidarymas – liepos 5 d. 12 val. Paroda skiriama Lietuvos Valstybės dienai paminėti.

Paroda bus eksponuojama 2012-2013 metais.

Parodą remia Kultūros rėmimo fondas.

Informacijos rengėjas: Vingaudas Baltrušaitis, vyresnysis muziejininkas