Dalinamės akimirkomis iš mokymų muziejaus darbuotojams, vykusių Liepos 11-14 dienomis. Vienas iš siekių, įgyvendinant „Paslaugų teikimo metodikos asmenims su negalia sukūrimas ir taikymas muziejuje” projektą – darbuotojų supažindinimas su darbo, su proto negalią ir autizmo spektro sutrikimus turinčiais asmenimis, specifika. Keturias dienas vykusiuose mokymuose muziejaus darbuotojai klausė, diskutavo, domėjosi, atliko praktines užduotis – sėkmingai plėsdami žinias bei kaupdami vertingą patirtį. Muziejuje svečiavosi ir paskaitas skaitė „Kauno Prano Daunio ugdymo centro“ lektorės Rasa Venckutė, Laima Buliuolienė, Eglė Darulienė, taip pat specialioji pedagogė, VšĮ „Augu kartu“ vadovė, DIR modelio ekspertė – Paulina Kuraitienė, suaugusiųjų švietimo asociacijos ekspertė dr. Vilija Lukošūnienė.