Artėja Žolinė, per kurią šventinami lauko ir darželio žolynai. Šios apeigos vyksta ir Lietuvos liaudies buities muziejuje. Lankytojams rodomos tradicinės etnografinės Žolinės puokštės. Į puokštes skynė įvairių javų, paprastojo kiečio, pelyno, dėjo daržovių, vaisių, gėlių. Jas ypač mėgo puošti jurginų žiedais. Tarpukaryje tai buvo mėgstama darželio gėlė, vėliau kiek primiršta, tačiau šiandieną ir vėl madinga.

Šiemet – rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto metai. Lietuvoje J. Tumą-Vaižgantą labai mylėjo ir gerbė. Šešiasdešimtmečio proga Kauno gėlininkai jį pradžiugino išvesta nauja sukaktuvininkui skirta jurginų veisle ‘Rašytojas Vaižgantas’. Jo mėgstamos geltonos spalvos jurginą 1928 m. išvedė Kauno miesto valdybos sodininkystės skyriaus vedėjas Pranas Martinaitis. Apmaudu, tačiau ši veislė metams bėgant neišliko.

Pavasarį muziejaus Aukštaitijos sektoriaus Kirdeikių sodybos darželyje buvo pasodintas šiam iškiliam aukštaičiui skirtas jurginas (Dahlia sp.) ‘Tumas Vaižgantas’, kurį išvedė selekcininkas Jonas Auksuolis Liutkevičius. Ši veislė 2013 m. įtraukta į Lietuvos augalų genų banko dekoratyvinių augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą. Jurginą sudaigino ir muziejui dovanojo agronomė dr. Jadvyga Janina Čeplinskienė, gyvenanti Kalnynų kaime (Širvintų r.).

Visą vasarą muziejuje jurginas stiebėsi į saulę. Sodybos šeimininkė krūmą kasdien laistė, rūpinosi ir kalbino. Rugpjūčio mėnesį jurginas pražydo dūmiškai rožiniais gelsvu pagrindu žiedais. Per Žolinę jis bus pristatytas lankytojams. Jo žiedai puoš muziejaus miestelio bažnyčios didįjį Švč. Mergelės Marijos altorių. Prie Kirdeikių sodybos apie ūkį, žmogaus gyvenimą kaime, gamtą Vaižganto žvilgsniu pasakos dr. Ilona Čiužauskaitė.

Kaipgi nelaukti Žolinės! Juk seniau buvo paprotys lankyti gimines, į vaišes kviesti kaimynus, kad visus metus būtų turtingi ir ištikus nelaimei neliktų vieni. Rugpjūčio 15 dieną atvykite į Lietuvos liaudies buities muziejų pabūti kartu, pasidžiaugti naujo derliaus gėrybėmis, gėlėmis, Žolinės puokštėmis ir rašytojui kanauninkui J. Tumui-Vaižgantui skirtu jurginu.

Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėja Janina Samulionytė, vyresniosios muziejininkės Inga Levickaitė ir Rasa Žumbakienė