Viešėdami aukštaitiškos Mičiūnų sodybos ekspozicijoje ir stebėdami gandralizdį, kiemą, sodą, atrasime bundančios gamtos požymius. Išsamiau nagrinėsime tradicinį požiūrį į  gandrą, jo tarmiškus pavadinimus, įvaizdžius tikėjimuose ir tautosakoje, sąsajas su papročiais. Aptarsime gandro sutiktuvių šventės – Gandrinių – papročius ir, atgaivindami kai kuriuos jų, patys formuosime bandeles, ieškosime gandro lauktuvių, žarstydami grūdus, susipažinsime su jų rūšimis bei paskirtimi, kiekvienas pabandysime pagrūsti piesta, pamalti rankinėmis girnomis. Nespėsime nuobodžiauti starkaudami ir žaisdami, o versdamiesi kūlio gal net pavakarių vaišes pelnysime. Tikėtina, kad atsisveikinsime, ne tik smagiai pasibuvę gamtoje bei jaukioje senolių gryčioje, bet ir daugiau apie nacionalinį paukštį, kulinarinį paveldą sužinoję, didesnę pagarbą gamtai jusdami…

Pedagogams: Edukacinis užsiėmimas „Kepam gandro bandeles“ atitinka Bendrosios programos pagrindinio ugdymo 5–6 klasėms etninės kultūros ugdymo nuostatas ir gaires (BP Pagrindinis ugdymas. VIII.25.7. Gamta tradicinėje kultūroje.  25.3. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai (Aukštaitijoje – Gandrinėms bandelės, nuo Gandrinių – pavakariai).*

Jei Jūs – ne penktokas: nors užsiėmimą  rekomenduojame   5–6 klasių moksleiviams kovo–balandžio mėn., esame lankstūs ir, pasitardami  su užsakovais, pritaikysime jį ir įvairioms kitoms progoms. Plečiama pažintis su Lietuvos nacionaliniu paukščiu ir jo vieta tradicinėje kultūroje bei atliekamos smagios užduotys, kurias galima varijuoti, tikimės, sudomins įvairių pomėgių lankytojus. Juk į  pačių suformuotas  bandeles galime žvelgti, kaip į savitą šventinio patiekalo – pyrago arba netgi „kiškio  pyrago“ iš Lietuvos etnografijos muziejaus atmainą…

Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėnesiais 5–6 klasių moksleiviams ir suaugusiems įvairioms progoms Mičiūnų sodyboje. minimalus grupės dydis – 10 žmonių.

Užsiėmimo trukmė – 2 val.

Užsiėmimo kaina:

Vaikams – 7 EUR / vaikui (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo  bilietas

Suaugusiems – 10 EUR / suaugusiam (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas 

Užsakymai priimami – tel. +370 618 02516, +370 687 67237.

*Pgr. u .p. VIII. 5–6 klasėms

25.7. Gamta tradicinėje kultūroje. Mokiniai aptaria protėvių pagarbą gamtai, Lietuvos tradicinę augaliją, miško gyvūniją ir laukinius paukščius, naminius gyvulius ir paukščius, jų įvaizdžius tautosakoje, simbolinę reikšmę tradicinėje pasaulėžiūroje, susijusias tradicijas.

5–6 klasėms

1.7. Nuostata: puoselėti tradicinei pasaulėžiūrai būdingą pagarbą gamtai, formuotis ekologines nuostatas, jausti atsakomybę už Lietuvos tradicinės augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą.

Mokinių pasiekimai:

  1. a) gebėjimai

1.7.2 Nagrinėti laukinių paukščių įvaizdžius bei simboliką tautosakoje, papročiuose ir tradicinėje pasaulėžiūroje.

  1. b) Žinios ir supratimas

1.7.2.3. Nurodyti tarmiškus gandro pavadinimus, su juo susijusios tautosakos, tikėjimų ir papročių pavyzdžių.

25.3. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. Mokiniai nagrinėja mitybos papročius (pavakariai), Lietuvos etnografinių regionų kulinarinį paveldą, tradicinius kalendorinių švenčių patiekalus (Aukštaitijoje – Gandrinėms bandelės).


  • saugelaukis.seniunija@joniskis.lt
  • edita.skripkaityte@gmail.com
  • jurgyt.b@gmail.com
Parašyti atsiliepimą
Please rate