1. Konsultacijos ir žvalgomieji tyrimai;
  2. Pastato apžiūra kartu su savininku/valdytoju, problemų aptarimas, galimų sprendimų pateikimas;
  3. Medinės architektūros istoriniai menotyriniai, architektūriniai, technologiniai ir konstrukciniai tyrimai;
  • Medinių pastatų vertingųjų savybių nustatymas, fiksavimas, reikiamų dokumentų parengimas;
  • Medinių pastatų pažeidimų nustatymas ir būklės įvertinimas;
  • Tradicinių/specialiųjų technologijų tyrimai.
  1. Naujų ir tradicinių medžiagų bei technologijų suderinamumo, taikymo praktikoje tyrimai ir analizė;
  2. Kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbų planavimas, vykdymas, dokumentavimas;
  3. Medinio pastato paviršių terminiai matavimai;

 

 

Kultūros paveldo specialistė, architektė:

Rasa Bertašiūtė,  tel. +370 614 24136, el. p. rasaberta@gmail.com;

 

Kultūros paveldo specialistas, meistras:

Romualdas Valantis, tel. +370 615 21335, el. p. romaswal@gmail.com