2024 m. birželio 15 d. 12:00 val. Laptevų jūros tremtinių brolija LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus, Jūsų bičiulius ir artimuosius į tradicinį tremtinių susitikimą Lietuvos etnografijos muziejaus Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje prie žeminukės – jurtos.

Renginio programa:

  • Gedulo ir vilties dienos minėjimas
  • Dailininkės Jūratės Bičiūnaitės-Masiulienės iliustracijų jos knygai „Jaunystė prie Laptevų jūros“ pristatymas
  • Arkties tremtinės Mildos Prasauskaitės-Jurkonienės exlibrių pristatymas
  • Fotografo Alberto Švenčionio nuotraukos iš ciklo „Susitikimai“
  • Renginio svečių pasisakymai

Renginyje dalyvaus kun. Stasys Kazėnas SJ, LR Seimo ir Vyriausybės nariai bei kiti garbūs svečiai. Tradiciškai laukiame profesoriaus Vytauto Landsbergio.

Renginį ves aktorius Petras Venslovas, paruošęs ir meninę programą. Dalyvaus Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė” (vadovė – Laima Purlienė).

Rengėjai: Laptevų  jūros  tremtinių  brolija LAPTEVIEČIAI, Lietuvos etnografijos muziejus, Lietuvos kultūros ministerija.


Arkties tremtinės Mildos Prasauskaitės-Jurkonienės exlibriai
Seniai į Šiaurę bėgiai išardyti

Ir skardines šalikelėj jau gobia dilgės

Tiek tuštumos ir taip toli matyti

Tik atmintis baugi nerimsta ilgis

Be dvasios laikos kruvinos karūnos

Sargybos bokštų su aklais langais

Baltų vilkų naivoko žvilgsnio krūmuos

Ir tekšių varvančių tamsos sakais.

Gal dar ledynų bet geriau užmiršti

Tą bėgių gausmą šiaurryčių kryptim –

Sutvarstyt praeitį tartum įpjautą Dievo pirštą

Ir vėl įprast kaip kūdikiui užmigt naktim…

Leonardas Gutauskas, Pažado žemė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2024, p. 175