Lapkričio 28 d. Mažosios Lietuvos Vabalų kaimo Gerulių šeimai priklausiusioje sodyboje atidaryta pirmoji tokio tipo inovatyvi ekspozicija muziejuje.

Pasitelkiant vaizdo projekcijas, garsą ir spausdintą turinį ant erdvėje iškabintų popieriaus juostų, ekspozicijoje atskleistos keturios temos: Mažoji Lietuva, religija Mažojoje Lietuvoje, pelkininkų gyvenimas ir Gerulių šeima. Ypatingas dėmesys ekspozicijoje skiriamas krašto gyventojų – pelkininkų gyvenimui: vaizduojami kraštui būdingi potvynio motyvai, eksponuojami išskirtiniai buities elementai, pavyzdžiui – arklio klumpė, vežimo ratas. Ekspozicijoje tai pat galima išgirsti lietuvninkų tarme įskaitytą pasakojimą apie paskutinę namo gyventoją Ertmę Gerulytę.

Pristatant ekspoziciją muziejininkai džiaugėsi, kad kūrybiniai ekspozicijos sprendiniai leido sutalpinti turinį apie Mažosios Lietuvos kraštą vienos sodybos erdvėse bei, kad muziejaus nuolatinės ekspozicijos pasipildys savita ekspozicija apie Mažosios Lietuvos regioną. Galiausiai, pabrėžta ir Gerulių šeimos įamžinimo svarba, kurią ilgamečiai muziejininkai prisimena dar nuo 1980 m. vykdytų ekspedicijų Vabalų kaimo apylinkėse.

Pirmieji su Mažosios Lietuvos istorija, religija ir žmonių gyvenimu susipažino Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokiniai. Renginio metu svečiai buvo vaišinami kafija, skambėjo lietuvininkų dainos.

Mažosios Lietuvos regiono inovatyvi ekspozicija duris lankytojams atvers jau nuo kito sezono 2024 m. gegužės mėn. pradžios. Ekspozicijoje informacija taip pat pateikiama anglų ir vokiečių kalbomis, o garsinės ir taktilinės priemonės suteikia galimybę su turiniu susipažinti žmonėms su regėjimo negalia.

Inovatyvi ekspozicija sukurta ir atidaryta gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos (LKT) pagal projektą „Pasivaikščiojimai po pelkininkų gyvenimą“.